Home / Wat doen we?

Wat doen we?

BoerenNatuur werkt aan een landbouwsysteem dat landschap en natuur versterkt. Wij verbinden en inspireren agrarische collectieven en behartigen hun belangen

Toekomstbestendig

We dragen de collectieve aanpak uit binnen de Nederland en de Europese Unie vanuit de overtuiging dat deze aanpak bijdraagt aan een landbouwsysteem dat bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio versterkt.
Lees meer

Dienstverlenend

We ondersteunen onze leden maximaal in hun werk op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Lees meer

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

We zorgen dat de randvoorwaarden van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op orde zijn zodat onze leden zich effectief en efficiënt met hun deelnemers kunnen richten op de uitvoering in de praktijk. We dragen dat uit naar de samenleving, overheden, politiek en bestuur en maatschappelijke organisaties.
Lees meer

Kennis

We zorgen er voor dat onze leden direct toegang hebben tot relevante kennis, stellen hen in staat om kennis te delen en zorgen dat ze nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek.
Lees meer