Home / Wat doen we? / SCAN-ICT

SCAN-ICT

Inzicht en overzicht met een eigen ICT-systeem

Gemakt dient de mens, ook digitaal. Om beheer, overzicht en administratie makkelijker te maken, hebben we ons eigen ICT-systeem: SCAN-ICT, dat bestaat uit meerdere systemen. Dit is hoe het werkt.

BoerenNatuur ontwikkelde SCAN-ICT waarmee het voor alle betrokken partijen van ANLb mogelijk is om inzicht te krijgen in lopende zaken: van beheer tot financiën. Dit systeem werkt meerdere kanten op, het biedt zowel inzicht en registreert, en daarnaast kan er gecontroleerd en uitbetaald worden via het systeem. Het SCAN-ICT systeem bestaat uit vier delen: SCAN-GIS, SCAN-Office, SCAN-Financieel en www.mijnboerennatuur.nl.

Een agrarisch collectief heeft een contract met de provincie over welk type beheer op hoeveel hectare uitgevoerd gaat worden. Bijvoorbeeld: een Gronings collectief heeft een contract met de provincie voor driehonderd hectare droge dooradering, tweehonderd hectare open grasland en honderd hectare water. Het collectief deelt dit grote contract vervolgens op in individuele beheercontracten met de deelnemers (de boeren), waarin staat welk beheer ze waar gaan uitvoeren op hun bedrijf. In het contract met de deelnemer staat op perceelniveau aangegeven hoeveel hectare bloeiende akkerrand, kruidenrijk grasland, legselbeheer, houtwallen of slootonderhoud een boer verzorgt.

SCAN-GIS
In SCAN-GIS (het geografische informatiesysteem) tekent het collectief per boer, per perceel in op een kaart welk beheer waar uitgevoerd wordt. Al deze individuele contracten bij elkaar opgeteld, komen overeen met de afspraken die het collectief met de provincie heeft gemaakt.

SCAN-Office
In SCAN-Office worden de contracten met de deelnemers aangemaakt. Daarin staan de beheerafspraken. SCAN-Office en SCAN-GIS corresponderen met elkaar.

SCAN-Financieel
Daarnaast is er SCAN-Financieel: het systeem voor de uitbetaling. Beheer wordt door het jaar heen gecontroleerd door de collectieven. De Nationale Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert steekproefsgewijs in het veld of aan de beheereisen wordt voldaan. RVO controleert of al het beheer klopt en op de juiste plek is uitgevoerd. Het geld dat het collectief heeft gekregen voor het totale beheer wordt in SCAN-Financieel omgerekend naar de individuele contracten en zo krijgt elke boer het passende bedrag voor zijn uitgevoerde beheer.

www.mijnboerennatuur.nl
Dan is er nog een vierde systeem binnen het grote systeem: MijnboerenNatuur.nl, waarin alle deelnemende boeren een eigen account hebben. In dit account is een kaart te zien met alle beheereenheden per perceel die met het collectief zijn afgesproken, oftewel het pakket dat hij of zij heeft afgesloten met het collectief. Als de deelnemer klikt op het pakket krijgt hij de algemene informatie over het pakket vanuit BoerenNatuur te zien, plus meer details die nog zijn toegevoegd door het collectief zelf.

Koppeling met RVO
Voordat het ANLb bestond, had RVO met elke individuele boer een contract. In Nederland zijn nu elfduizend boeren die aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer werken en dat zijn veel contracten. RVO controleert nu nog maar veertig subsidieaanvragen – die van de veertig collectieven – in plaats van duizenden individuele subsidieaanvragen. Het BoerenNatuur ICT-systeem heeft een directe koppeling met RVO, waarin meteen zichtbaar is of beheer goed ingetekend wordt.

Doorontwikkeling
Het ICT-systeem blijft in ontwikkeling. Voor een jaarlijks terugkerend beheer, zoals het weidevogelbeheer, is het huidige systeem goed geschikt, in tegenstelling tot een periodiek systeem zoals landschapsbeheer. Daarvoor is dit systeem minder geschikt. Daarom is BoerenNatuur bezig om het systeem aan te passen in samenwerking met de collectieven. Bijna alle medewerkers van de collectieven werken met het ICT-systeem, zij geven ook input voor verbeteringen. Om een toekomstbestendig systeem te bouwen, worden functies herschreven, aangevuld of toegevoegd. Om te zorgen dat de collectieven op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen, geeft de BoerenNatuur Helpdesk trainingen over alle systemen. Voor hulpvragen zijn zij ook telefonisch bereikbaar.

Vragen over ontwikkelingen binnen de SCAN-ICT? Neem dan contact op met Inger Wilms.

Deel deze pagina