Home / Wat doen we? / Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Effectief en efficiënt

Per 1 januari 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) ingevoerd. Bij de ANLb-beheeraanpak wordt per regio gekeken hoe collectief de leefgebieden gecreëerd en in stand gehouden moeten worden voor een soort of groepen van soorten. Dit heet een leefgebiedenbenadering, waarbij het ANLb uitgaat van effectief en efficiënt agrarisch natuur- en landschapsbeheer, een collectieve gebiedsgerichte aanpak en –verantwoordelijkheid. Het ANLb richt zich op het behoud en herstel van biodiversiteit, water- en klimaatdoelen en agrarische natuur en landschap.

Het ANLb wordt uitgevoerd door de 11.000 deelnemende boeren, die bij één van de veertig collectieven zitten aangesloten. Het het stelsel heeft veel schakels en partijen. Hoe dat precies in elkaar zit, zie je hier –> te downloaden via deze link.

Collectieven en leden van BoerenNatuur werken in het ANLb met verschillende beheerpakketten, factsheets en rekentools. De meest relevante documenten daarvoor vind je hieronder.

Naast het ANLb werken BoerenNatuur en de collectieven aan verschillende projecten en platformen voor meer kennis en kennisuitwisseling.

Deel deze pagina
Click to access the login or register cheese