BoerenNatuur werkt aan een landbouw die landschap en natuur versterkt. Wij verbinden en inspireren onze leden en behartigen hun belangen.

Wat doet BoerenNatuur?

Toekomst – We dragen de collectieve aanpak uit binnen Nederland en de Europese Unie vanuit de overtuiging dat deze aanpak bijdraagt aan een landbouwsysteem dat bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio versterkt.

Kennis – We zorgen er voor dat onze leden direct toegang hebben tot relevante kennis, stellen hen in staat om kennis te delen en zorgen dat ze nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer – We zorgen dat de randvoorwaarden van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op orde zijn zodat onze leden zich effectief en efficiënt met hun deelnemers kunnen richten op de uitvoering in de praktijk. We dragen dat uit naar de samenleving, overheden, politiek en bestuur en maatschappelijke organisaties.

Dienstverlenend – We ondersteunen onze leden maximaal in hun werk op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Feiten & cijfers

  • ± 10.000 boeren doen aan Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)
  • samen voeren zij op ± 100.000 ha agrarisch natuurbeheer op grasland, akkerland, droge dooradering, natte dooradering en water
  • Onze boeren kleuren Nederland groen, daar zijn we trots op!

Blog

Ecologisch slootschonen in het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer

Slootschonen is een vertrouwd verschijnsel in het Nederlandse landschap en vindt in het najaar plaats. Sloten bieden een afvoermogelijkheid bij een teveel aan water, een opslagbuffer en vormen een belangrijk landschapselement voor het polderlandschap. Om …

Lees meer