BoerenNatuurweek: Collectieven – Bezige Bijen!

De BoerenNatuurweek is geweest, je kan alles terugkijken op ons YouTube kanaal.

Wat doet BoerenNatuur?

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer – We zorgen dat de randvoorwaarden van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op orde zijn zodat onze leden zich effectief en efficiënt met hun deelnemers kunnen richten op de uitvoering in de praktijk. Deelnemers werken met de volgende beheerpakketten. We dragen dat uit naar de samenleving, overheden, politiek en bestuur en maatschappelijke organisaties.

Natuurinclusieve Landbouw – We dragen de collectieve aanpak uit binnen Nederland en de Europese Unie vanuit de overtuiging dat deze aanpak bijdraagt aan een landbouwsysteem dat bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio versterkt.

Kennis – We zorgen er voor dat onze leden direct toegang hebben tot relevante kennis, stellen hen in staat om kennis te delen en zorgen dat ze nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek.

Dienstverlenend – We ondersteunen onze leden maximaal in hun werk op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Feiten & cijfers

  • ± 11.000 boeren doen aan Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)
  • samen voeren zij op ± 110.000 ha agrarisch natuurbeheer op grasland, akkerland, droge dooradering, natte dooradering en water
  • Onze boeren kleuren Nederland groen, daar zijn we trots op!

Blog

Ter info: regionale informatiebijeenkomsten GLB-NSP

Per provincie worden er de komende tijd 2 regionale informatiebijeenkomsten (‘roadshows’) georganiseerd over het GLB en het Nationaal Strategisch Plan. De bijeenkomsten vinden in de meeste gevallen ’s avonds plaats, tussen circa 19:30-22:15 uur (de …

Lees meer