BoerenNatuur werkt aan een landbouwsysteem dat landschap en natuur versterkt. Wij verbinden en inspireren onze leden en behartigen hun belangen.

Wat doet BoerenNatuur?

Toekomst

We dragen de collectieve aanpak uit binnen de Nederland en de Europese Unie vanuit de overtuiging dat deze aanpak bijdraagt aan een landbouwsysteem dat bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio versterkt.

Kennis

We zorgen er voor dat onze leden direct toegang hebben tot relevante kennis, stellen hen in staat om kennis te delen en zorgen dat ze nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek.

 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

We zorgen dat de randvoorwaarden van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op orde zijn zodat onze leden zich effectief en efficiënt met hun deelnemers kunnen richten op de uitvoering in de praktijk. We dragen dat uit naar de samenleving, overheden, politiek en bestuur en maatschappelijke organisaties.

Dienstverlenend

We ondersteunen onze leden maximaal in hun werk op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

 

Feiten & cijfers

  • ± 8300 boeren doen aan Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)
  • samen voeren zij op ± 91.000 ha agrarisch natuurbeheer op grasland, akkerland, droge dooradering, natte dooradering en water
  • Onze boeren kleuren Nederland groen, daar zijn we trots op!

De collectieven

Lees meer

Actueel

Agenda

Blog

Boerenportret: Jan van der Zee

Jan van der Zee (59) werkt al drieëndertig jaar als dierenarts. Hij heeft een eigen praktijk voor vee en kleine huisdieren in Beetsterzwaag. Zijn bijzondere aandacht heeft de begeleiding van melkveebedrijven. Jan geeft daarbij blijk …

“We moeten dringend op zoek naar alternatieven en kunnen deze waarschijnlijk in de natuur vinden.”
Lees meer

@Boerennatuur