BoerenNatuur in cijfers. Hoeveel deelnemers, hectares en uitbetaling door goed beheer was er in 2020. Bekijk de infographic! 

Wat doet BoerenNatuur?

Toekomst – We dragen de collectieve aanpak uit binnen Nederland en de Europese Unie vanuit de overtuiging dat deze aanpak bijdraagt aan een landbouwsysteem dat bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio versterkt.

Kennis – We zorgen er voor dat onze leden direct toegang hebben tot relevante kennis, stellen hen in staat om kennis te delen en zorgen dat ze nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer – We zorgen dat de randvoorwaarden van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) op orde zijn zodat onze leden zich effectief en efficiënt met hun deelnemers kunnen richten op de uitvoering in de praktijk. We dragen dat uit naar de samenleving, overheden, politiek en bestuur en maatschappelijke organisaties.

Dienstverlenend – We ondersteunen onze leden maximaal in hun werk op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Feiten & cijfers

  • ± 11.000 boeren doen aan Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)
  • samen voeren zij op ± 110.000 ha agrarisch natuurbeheer op grasland, akkerland, droge dooradering, natte dooradering en water
  • Onze boeren kleuren Nederland groen, daar zijn we trots op!

Blog

Pleidooi voor een gebiedsgerichte aanpak in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Afgelopen maandag 18 oktober heeft ook BoerenNatuur gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het Actieprogramma raakt namelijk direct aan het werk van onze 40 agrarische collectieven: het uitvoeren van …

Lees meer