Home / Collectieven

De Collectieven

De agrarische collectieven, de leden van BoerenNatuur, organiseren het agrarisch landschap- en natuurbeheer efficiënt en effectief. Ze zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent.

Scrol over het kaartje en klik op een collectief voor de gegevens.

Agrarisch Collectief Waadrâne

Raarderwei 9 9156 AC Bornwird Nederland collectiefwaadrane@hotmail.com www.waadrane.frl

Agrarisch Natuur en Landschapscollectief Midden Groningen

Borgweg 138 9616 TL Scharmer Nederland +31 6-53657865 frankdejong@collectiefmiddengroningen.nl www.collectiefmiddengroningen.nl

Agrarische Natuur Coöperatie Westergo

Postbus 186
9200 AD Drachten

Bezoekadres:
Lavendelheide 9
9202 PD Drachten

Agrarische Natuur Drenthe, U.A.

Gieterstraat 45
9451 TE Rolde
Nederland

+31 592-700230
info@andrenthe.nl
www.agrarischenatuurdrenthe.nl

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG)

Lageweg 14c 9698 BN WEDDE Nederland +31 597-72 69 66 info@anog.nl www.anog.nl

ANB Oost-Brabant

Grotestraat 95a 5836 AD Sambeek Nederland secretaris@anboostbrabant.nl www.anbbrabant.nl

ANB West-Brabant

Galmeidijk 35 4706 KL Roosendaal Nederland +31 651383432 info@anbwestbrabant.nl www.anbbrabant.nl

ANLV De Lieuw Texel

Ottersaat 5 1792 CC Oudeschild Nederland +31 222-314072 info@delieuw.nl www.delieuw.nl

ANV Hollands Noorden

Schoolstraat 45
1719 AT Aartswoud
Nederland

+31 6 5342 0864
info@ANVhollandsnoorden.nl
www.anvhollandsnoorden.nl

ANV Lopikerwaard

Simon Bolivarstraat 79
3573 ZK Utrecht
Nederland

info@anvlopikerwaard.nl
www.anvlopikerwaard.nl

ANV Waddenvogels

De Meer 20
9161 DR Hollum-Ameland
Nederland

+31 6-53259220
vangameland@gmail.com

Collectief Groningen West

Albert Harkemaweg 70 9831 TA Aduard Nederland +31 594-721013 info@collectiefgroningenwest.nl www.collectiefgroningenwest.nl

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Wilgenweg 3
2964 AM Groot-Ammers
Nederland

info@collectief-av.nl
collectief-av.nl/contact

Collectief De Hollandse Venen

Kousweg 3
2435 NK Zevenhoven
Nederland

+31 172-409245
kantoor@dehollandsevenen.nl
www.dehollandsevenen.nl

Collectief Eemland

Postbus 512
3750 GM Bunschoten
Nederland

+31 6-53232415
info@collectiefeemland.nl
www.collectiefeemland.nl

Collectief Midden-Brabant

Voordijk 7 5251 VD Vlijmen Nederland secretaris@anbmiddenbrabant.nl www.anbbrabant.nl

Collectief Rivierenland

Waalbandijk 82 4054 MG Echteld info@collectiefrivierenland.nl www.collectiefrivierenland.nl

Collectief Utrecht Oost

Postweg 2
3831 SE Leusden
Nederland

+31 6-53701000
info@collectiefutrechtoost.nl
www.collectiefutrechtoost.nl

Coöp. Agrarisch Collectief de Zuid-Hollandse Eilanden U.A.

Grondweg 8
3238 LJ Zwartewaal
Nederland

Coöperatie Agrarisch collectief Midden-Delfland U.A

Burgemeester Musquetiersingel 40
2636 GG Schipluiden
Nederland

+31 15-3807112
info@agrarischcollectiefmd.nl
www.vockestaert.nl

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard UA

Hoekseweg 12
3291LE Strijen
Nederland

+31 623286842
info@cchw.eu
www.cchw.eu

Coöperatie De Groene Klaver U.A.

Frederik Hendriklaan 41
2252 KH Voorschoten
Nederland

+31 611607058
secretaris@degroeneklaver.nl
www.degroeneklaver.nl

Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A.

Gruttoweg 2 3897 LT ZEEWOLDE Nederland +31 36-5228920 info@flevolandsagrarischcollectief.nl www.flevolandsagrarischcollectief.nl

Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A.

Steegstraat 5 6041 EA Roermond Nederland +31 475355711 info@natuurrijklimburg.nl www.natuurrijklimburg.nl

Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A.

Ambachtstraat 1
2861 EW Bergambacht
Nederland

+31 182-357400
info@weidehofkrimpenerwaard.nl
www.weidehofkrimpenerwaard.nl

Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A.

Spochthoornseweg 1
3862 RP Nijkerk
Nederland

+31 33-7630526
info@collectiefveluwe.nl
www.collectiefveluwe.nl

Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A.

Almelosestraat 2
7642 GM Wierden
Nederland

+31 546571350
info@collectiefmiddenoverijssel.nl
www.collectiefmiddenoverijssel.nl

Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A.

Postbus 96
7950 AB Staphorst
Nederland

+31 628110581
secretariaat@collectiefnoordwestoverijssel.nl
www.collectiefnoordwestoverijssel.nl

Cooperatieve vereniging Deltaplan Landschap U.A.

Hoofdstraat 24 3972 LA Driebergen Nederland info@collectiefdeltaplan.nl www.collectiefdeltaplan.nl

Cooperatieve vereniging Sudwestkust U.A.

p.a. Bovenburen 6
8723 ED Koudum
Nederland

+31 6-5735 2294
info@sudwestkust.nl
www.sudwestkust.nl

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)

Postbus 70
7070 AB Ulft
Nederland

+31 575 200295
info@de-vala.nl
www.de-vala.nl

ELAN Zuidoost-Friesland

Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Nederland

+31 512-383800
info@elan-zofriesland.nl
www.elan-zofriesland.nl

Gebiedscollectief Noordoost Twente

Oldenzaalsedijk 14
7562 PD Deurningen
Nederland

info@gebiedscollectiefnot.nl
www.gebiedscollectiefnot.nl

Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.

Postbus 25 8490 AA Akkrum Nederland +31 566-700207 info@itlegemidden.nl www.itlegemidden.nl

Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.

's Gravensloot 29
3471 BN Kamerik
Nederland

kantoor@rijnvechtenvenen.nl
www.rijnvechtenvenen.nl

Noardlike Fryske Wâlden

Kuipersweg 5 9285 SN Buitenpost Nederland +31 511-745200 info@noardlikefryskewalden.nl www.noardlikefryskewalden.nl

Noord-Holland Zuid

Oostermeerkade 6 1184 TV Ouderkerk a/d Amstel Nederland +31 629523020 info@collectiefnhz.nl www.collectiefnhz.nl

Poldernatuur Zeeland

Noordlangeweg 42b
4486 PR Colijnsplaat
Nederland

+31 113-247718
info@poldernatuurzeeland.nl
www.poldernatuurzeeland.nl

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke

Meije 3
2411 PG Bodegraven
Nederland

+31 172-685459
info@rijnengouwewiericke
www.rijnengouwewiericke.nl

Water, Land & Dijken

Slenkstraat 70 1441 MS Purmerend Nederland info@waterlandendijken.nl www.waterlandendijken.nl

Contactgegevens

Drenthe

Agrarische Natuur Drenthe, U.A.

Gieterstraat 45
9451 TE Rolde
Nederland

+31 592-700230
info@andrenthe.nl
www.agrarischenatuurdrenthe.nl

Flevoland

Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A.

Gruttoweg 2 3897 LT ZEEWOLDE Nederland +31 36-5228920 info@flevolandsagrarischcollectief.nl www.flevolandsagrarischcollectief.nl

Friesland

Agrarisch Collectief Waadrâne

Raarderwei 9 9156 AC Bornwird Nederland collectiefwaadrane@hotmail.com www.waadrane.frl

Agrarische Natuur Coöperatie Westergo

Postbus 186
9200 AD Drachten

Bezoekadres:
Lavendelheide 9
9202 PD Drachten

ANV Waddenvogels

De Meer 20
9161 DR Hollum-Ameland
Nederland

+31 6-53259220
vangameland@gmail.com

Cooperatieve vereniging Sudwestkust U.A.

p.a. Bovenburen 6
8723 ED Koudum
Nederland

+31 6-5735 2294
info@sudwestkust.nl
www.sudwestkust.nl

ELAN Zuidoost-Friesland

Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Nederland

+31 512-383800
info@elan-zofriesland.nl
www.elan-zofriesland.nl

Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.

Postbus 25 8490 AA Akkrum Nederland +31 566-700207 info@itlegemidden.nl www.itlegemidden.nl

Noardlike Fryske Wâlden

Kuipersweg 5 9285 SN Buitenpost Nederland +31 511-745200 info@noardlikefryskewalden.nl www.noardlikefryskewalden.nl

Gelderland

Collectief Rivierenland

Waalbandijk 82 4054 MG Echteld info@collectiefrivierenland.nl www.collectiefrivierenland.nl

Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A.

Spochthoornseweg 1
3862 RP Nijkerk
Nederland

+31 33-7630526
info@collectiefveluwe.nl
www.collectiefveluwe.nl

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)

Postbus 70
7070 AB Ulft
Nederland

+31 575 200295
info@de-vala.nl
www.de-vala.nl

Groningen

Agrarisch Natuur en Landschapscollectief Midden Groningen

Borgweg 138 9616 TL Scharmer Nederland +31 6-53657865 frankdejong@collectiefmiddengroningen.nl www.collectiefmiddengroningen.nl

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG)

Lageweg 14c 9698 BN WEDDE Nederland +31 597-72 69 66 info@anog.nl www.anog.nl

Collectief Groningen West

Albert Harkemaweg 70 9831 TA Aduard Nederland +31 594-721013 info@collectiefgroningenwest.nl www.collectiefgroningenwest.nl

Limburg

Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A.

Steegstraat 5 6041 EA Roermond Nederland +31 475355711 info@natuurrijklimburg.nl www.natuurrijklimburg.nl

Noord-Brabant

ANB Oost-Brabant

Grotestraat 95a 5836 AD Sambeek Nederland secretaris@anboostbrabant.nl www.anbbrabant.nl

ANB West-Brabant

Galmeidijk 35 4706 KL Roosendaal Nederland +31 651383432 info@anbwestbrabant.nl www.anbbrabant.nl

Collectief Midden-Brabant

Voordijk 7 5251 VD Vlijmen Nederland secretaris@anbmiddenbrabant.nl www.anbbrabant.nl

Cooperatieve vereniging Deltaplan Landschap U.A.

Hoofdstraat 24 3972 LA Driebergen Nederland info@collectiefdeltaplan.nl www.collectiefdeltaplan.nl

Noord-Holland

ANLV De Lieuw Texel

Ottersaat 5 1792 CC Oudeschild Nederland +31 222-314072 info@delieuw.nl www.delieuw.nl

ANV Hollands Noorden

Schoolstraat 45
1719 AT Aartswoud
Nederland

+31 6 5342 0864
info@ANVhollandsnoorden.nl
www.anvhollandsnoorden.nl

Noord-Holland Zuid

Oostermeerkade 6 1184 TV Ouderkerk a/d Amstel Nederland +31 629523020 info@collectiefnhz.nl www.collectiefnhz.nl

Water, Land & Dijken

Slenkstraat 70 1441 MS Purmerend Nederland info@waterlandendijken.nl www.waterlandendijken.nl

Overijssel

Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A.

Almelosestraat 2
7642 GM Wierden
Nederland

+31 546571350
info@collectiefmiddenoverijssel.nl
www.collectiefmiddenoverijssel.nl

Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A.

Postbus 96
7950 AB Staphorst
Nederland

+31 628110581
secretariaat@collectiefnoordwestoverijssel.nl
www.collectiefnoordwestoverijssel.nl

Gebiedscollectief Noordoost Twente

Oldenzaalsedijk 14
7562 PD Deurningen
Nederland

info@gebiedscollectiefnot.nl
www.gebiedscollectiefnot.nl

Utrecht

ANV Lopikerwaard

Simon Bolivarstraat 79
3573 ZK Utrecht
Nederland

info@anvlopikerwaard.nl
www.anvlopikerwaard.nl

Collectief Eemland

Postbus 512
3750 GM Bunschoten
Nederland

+31 6-53232415
info@collectiefeemland.nl
www.collectiefeemland.nl

Collectief Utrecht Oost

Postweg 2
3831 SE Leusden
Nederland

+31 6-53701000
info@collectiefutrechtoost.nl
www.collectiefutrechtoost.nl

Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.

's Gravensloot 29
3471 BN Kamerik
Nederland

kantoor@rijnvechtenvenen.nl
www.rijnvechtenvenen.nl

Zeeland

Poldernatuur Zeeland

Noordlangeweg 42b
4486 PR Colijnsplaat
Nederland

+31 113-247718
info@poldernatuurzeeland.nl
www.poldernatuurzeeland.nl

Zuid-Holland

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Wilgenweg 3
2964 AM Groot-Ammers
Nederland

info@collectief-av.nl
collectief-av.nl/contact

Collectief De Hollandse Venen

Kousweg 3
2435 NK Zevenhoven
Nederland

+31 172-409245
kantoor@dehollandsevenen.nl
www.dehollandsevenen.nl

Coöp. Agrarisch Collectief de Zuid-Hollandse Eilanden U.A.

Grondweg 8
3238 LJ Zwartewaal
Nederland

Coöperatie Agrarisch collectief Midden-Delfland U.A

Burgemeester Musquetiersingel 40
2636 GG Schipluiden
Nederland

+31 15-3807112
info@agrarischcollectiefmd.nl
www.vockestaert.nl

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard UA

Hoekseweg 12
3291LE Strijen
Nederland

+31 623286842
info@cchw.eu
www.cchw.eu

Coöperatie De Groene Klaver U.A.

Frederik Hendriklaan 41
2252 KH Voorschoten
Nederland

+31 611607058
secretaris@degroeneklaver.nl
www.degroeneklaver.nl

Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A.

Ambachtstraat 1
2861 EW Bergambacht
Nederland

+31 182-357400
info@weidehofkrimpenerwaard.nl
www.weidehofkrimpenerwaard.nl

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke

Meije 3
2411 PG Bodegraven
Nederland

+31 172-685459
info@rijnengouwewiericke
www.rijnengouwewiericke.nl