Home / Collectieven

De Collectieven

De agrarische collectieven, de leden van BoerenNatuur, organiseren het agrarisch landschap- en natuurbeheer efficiënt en effectief. Ze zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent.

Scrol over het kaartje en klik op een collectief voor de gegevens.

Agrarisch Collectief Waadrâne

Raarderwei 9
9156 AC Bornwird
Nederland

info@waadrane.frl
www.waadrane.frl

Agrarisch Natuur en Landschapscollectief Midden Groningen

Hoofdweg 88F
9621 AN Slochteren
Nederland

+31 6-53657865
info@collectiefmiddengroningen.nl
www.collectiefmiddengroningen.nl

Agrarische Natuur Coöperatie Westergo

Postbus 186
9200 AD Drachten
Nederland

+31 6-51861890
info@ancwestergo.nl
www.ancwestergo.nl

Agrarische Natuur Drenthe, U.A.

Gieterstraat 45
9451 TE Rolde
Nederland

+31 592-700230
info@andrenthe.nl
www.agrarischenatuurdrenthe.nl

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen

Lageweg 14c
9698 BN WEDDE
Nederland

+31 597-72 69 66
info@anog.nl
www.anog.nl

ANB Oost Brabant

Grotestraat 95a
5836 AD Sambeek
Nederland

secretaris@anboostbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

ANLV De Lieuw Texel

Ottersaat 5
1792 CC Oudeschild
Nederland

+31 222-314072
info@delieuw.nl
www.delieuw.nl

ANV Hollands Noorden

Molenstraat 42a
1654 KB Benningbroek
Nederland

+31 6 5342 0864
info@ANVhollandsnoorden.nl
www.anvhollandsnoorden.nl

ANV Lopikerwaard

Braamgaarde 15
3436 GL Nieuwegein
Nederland

info@anvlopikerwaard.nl
www.anvlopikerwaard.nl

ANV Waddenvogels

De Meer 20
9161 DR Hollum-Ameland
Nederland

+31 6-53259220
vangameland@gmail.com
waddenvogels.nl

Collectief Groningen West

Albert Harkemaweg 70
9831 TA Aduard
Nederland

+31 594-721013
info@collectiefgroningenwest.nl
www.collectiefgroningenwest.nl

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Wilgenweg 3
2964 AM Groot-Ammers
Nederland

info@collectief-av.nl
denhaneker.nl

Collectief De Hollandse Venen

Kousweg 3
2435 NK Zevenhoven
Nederland

+31 172-409245
kantoor@dehollandsevenen.nl
www.dehollandsevenen.nl

Collectief Eemland

Postbus 512
3750 GM Bunschoten
Nederland

+31 6-53232415
info@collectiefeemland.nl
www.collectiefeemland.nl

Collectief Midden Brabant

Voordijk 7
5251 VD Vlijmen
Nederland

secretaris@anbmiddenbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Collectief Rivierenland

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld
Nederland

info@collectiefrivierenland.nl
www.collectiefrivierenland.nl

Collectief Utrecht Oost

Postweg 2
3831 SE Leusden
Nederland

+31 6-53701000
info@collectiefutrechtoost.nl
www.collectiefutrechtoost.nl

Coöp. Agrarisch Collectief de Zuid-Hollandse Eilanden U.A.

Grondweg 8
3238 LJ Zwartewaal
Nederland

Coöperatie Agrarisch collectief Midden-Delfland U.A

Burgemeester Musquetiersingel 40
2636 GG Schipluiden
Nederland

+31 15-3807112
info@agrarischcollectiefmd.nl
www.vockestaert.nl

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard UA

Hoekseweg 12
3291LE Strijen
Nederland

+31 623286842
info@cchw.eu
www.cchw.eu

Coöperatie De Groene Klaver U.A.

Frederik Hendriklaan 41
2252 KH Voorschoten
Nederland

+31 611607058
secretaris@degroeneklaver.nl
www.degroeneklaver.nl

Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A.

Meerkoetenweg 23
8218 NA Lelystad
Nederland

+31 649612435
info@facflevoland.nl
www.flevolandsagrarischcollectief.nl

Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A.

Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Nederland

+31 475355711
info@natuurrijklimburg.nl
www.natuurrijklimburg.nl

Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A.

Ambachtstraat 3 a/b
2861 EW Bergambacht
Nederland

+31 182-357400
info@weidehofkrimpenerwaard.nl
www.weidehofkrimpenerwaard.nl

Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A.

Postweg 2
3831 SE Leusden
Nederland

+31 33-7630526
info@collectiefveluwe.nl
www.collectiefveluwe.nl

Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant u.a.

Galmeidijk 35
4706 KL Roosendaal
Nederland

+31 651383432
info@anbwestbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A.

Almelosestraat 2
7642 GM Wierden
Nederland

+31 546571350
info@collectiefmiddenoverijssel.nl
www.collectiefmiddenoverijssel.nl

Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A.

Postbus 96
7950 AB Staphorst
Nederland

+31 628110581
secretariaat@collectiefnoordwestoverijssel.nl
www.collectiefnoordwestoverijssel.nl

Cooperatieve vereniging Deltaplan Landschap U.A.

Hoofdstraat 24
3972 LA Driebergen
Nederland

info@collectiefdeltaplan.nl
www.collectiefdeltaplan.nl

Cooperatieve Vereniging Sudwestkust U.A.

p.a. Bovenburen 6
8723 ED Koudum
Nederland

+31 6-5735 2294
info@sudwestkust.nl
www.sudwestkust.nl

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)

Postbus 70
7070 AB Ulft
Nederland

+31 575 200295
info@de-vala.nl
www.de-vala.nl

ELAN Zuidoost-Friesland

Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Nederland

+31 512-383800
info@elan-zofriesland.nl
www.elan-zofriesland.nl

Gebiedscollectief Noordoost Twente

Oldenzaalsedijk 14
7562 PD Deurningen
Nederland

info@gebiedscollectiefnot.nl
www.gebiedscollectiefnot.nl

Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.

Postbus 25
8490 AA Akkrum
Nederland

+31 566-700207
info@itlegemidden.nl
www.itlegemidden.nl

Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.

's Gravensloot 29
3471 BN Kamerik
Nederland

kantoor@rijnvechtenvenen.nl
www.rijnvechtenvenen.nl

Noord-Holland Zuid

Oostermeerkade 6
1184 TV Ouderkerk a/d Amstel
Nederland

+31 629523020
info@collectiefnhz.nl
www.collectiefnhz.nl

Poldernatuur Zeeland

Noordlangeweg 42b
4486 PR Colijnsplaat
Nederland

+31 113-247718
info@poldernatuurzeeland.nl
www.poldernatuurzeeland.nl

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke

Meije 3
2411 PG Bodegraven
Nederland

+31 172-685459
info@rijnengouwewiericke
www.rijnengouwewiericke.nl

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost
Nederland

+31 511-745200
info@noardlikefryskewalden.nl
www.noardlikefryskewalden.nl

Water, Land & Dijken

Slenkstraat 70
1441 MS Purmerend
Nederland

info@waterlandendijken.nl
www.waterlandendijken.nl

Contactgegevens

Drenthe

Agrarische Natuur Drenthe, U.A.

Gieterstraat 45
9451 TE Rolde
Nederland

+31 592-700230
info@andrenthe.nl
www.agrarischenatuurdrenthe.nl

Flevoland

Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A.

Meerkoetenweg 23
8218 NA Lelystad
Nederland

+31 649612435
info@facflevoland.nl
www.flevolandsagrarischcollectief.nl

Friesland

Agrarisch Collectief Waadrâne

Raarderwei 9
9156 AC Bornwird
Nederland

info@waadrane.frl
www.waadrane.frl

Agrarische Natuur Coöperatie Westergo

Postbus 186
9200 AD Drachten
Nederland

+31 6-51861890
info@ancwestergo.nl
www.ancwestergo.nl

ANV Waddenvogels

De Meer 20
9161 DR Hollum-Ameland
Nederland

+31 6-53259220
vangameland@gmail.com
waddenvogels.nl

Cooperatieve Vereniging Sudwestkust U.A.

p.a. Bovenburen 6
8723 ED Koudum
Nederland

+31 6-5735 2294
info@sudwestkust.nl
www.sudwestkust.nl

ELAN Zuidoost-Friesland

Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Nederland

+31 512-383800
info@elan-zofriesland.nl
www.elan-zofriesland.nl

Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.

Postbus 25
8490 AA Akkrum
Nederland

+31 566-700207
info@itlegemidden.nl
www.itlegemidden.nl

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost
Nederland

+31 511-745200
info@noardlikefryskewalden.nl
www.noardlikefryskewalden.nl

Gelderland

Collectief Rivierenland

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld
Nederland

info@collectiefrivierenland.nl
www.collectiefrivierenland.nl

Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A.

Postweg 2
3831 SE Leusden
Nederland

+31 33-7630526
info@collectiefveluwe.nl
www.collectiefveluwe.nl

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)

Postbus 70
7070 AB Ulft
Nederland

+31 575 200295
info@de-vala.nl
www.de-vala.nl

Groningen

Agrarisch Natuur en Landschapscollectief Midden Groningen

Hoofdweg 88F
9621 AN Slochteren
Nederland

+31 6-53657865
info@collectiefmiddengroningen.nl
www.collectiefmiddengroningen.nl

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen

Lageweg 14c
9698 BN WEDDE
Nederland

+31 597-72 69 66
info@anog.nl
www.anog.nl

Collectief Groningen West

Albert Harkemaweg 70
9831 TA Aduard
Nederland

+31 594-721013
info@collectiefgroningenwest.nl
www.collectiefgroningenwest.nl

Limburg

Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A.

Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Nederland

+31 475355711
info@natuurrijklimburg.nl
www.natuurrijklimburg.nl

Noord-Brabant

ANB Oost Brabant

Grotestraat 95a
5836 AD Sambeek
Nederland

secretaris@anboostbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Collectief Midden Brabant

Voordijk 7
5251 VD Vlijmen
Nederland

secretaris@anbmiddenbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant u.a.

Galmeidijk 35
4706 KL Roosendaal
Nederland

+31 651383432
info@anbwestbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Cooperatieve vereniging Deltaplan Landschap U.A.

Hoofdstraat 24
3972 LA Driebergen
Nederland

info@collectiefdeltaplan.nl
www.collectiefdeltaplan.nl

Noord-Holland

ANLV De Lieuw Texel

Ottersaat 5
1792 CC Oudeschild
Nederland

+31 222-314072
info@delieuw.nl
www.delieuw.nl

ANV Hollands Noorden

Molenstraat 42a
1654 KB Benningbroek
Nederland

+31 6 5342 0864
info@ANVhollandsnoorden.nl
www.anvhollandsnoorden.nl

Noord-Holland Zuid

Oostermeerkade 6
1184 TV Ouderkerk a/d Amstel
Nederland

+31 629523020
info@collectiefnhz.nl
www.collectiefnhz.nl

Water, Land & Dijken

Slenkstraat 70
1441 MS Purmerend
Nederland

info@waterlandendijken.nl
www.waterlandendijken.nl

Overijssel

Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A.

Almelosestraat 2
7642 GM Wierden
Nederland

+31 546571350
info@collectiefmiddenoverijssel.nl
www.collectiefmiddenoverijssel.nl

Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A.

Postbus 96
7950 AB Staphorst
Nederland

+31 628110581
secretariaat@collectiefnoordwestoverijssel.nl
www.collectiefnoordwestoverijssel.nl

Gebiedscollectief Noordoost Twente

Oldenzaalsedijk 14
7562 PD Deurningen
Nederland

info@gebiedscollectiefnot.nl
www.gebiedscollectiefnot.nl

Utrecht

ANV Lopikerwaard

Braamgaarde 15
3436 GL Nieuwegein
Nederland

info@anvlopikerwaard.nl
www.anvlopikerwaard.nl

Collectief Eemland

Postbus 512
3750 GM Bunschoten
Nederland

+31 6-53232415
info@collectiefeemland.nl
www.collectiefeemland.nl

Collectief Utrecht Oost

Postweg 2
3831 SE Leusden
Nederland

+31 6-53701000
info@collectiefutrechtoost.nl
www.collectiefutrechtoost.nl

Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.

's Gravensloot 29
3471 BN Kamerik
Nederland

kantoor@rijnvechtenvenen.nl
www.rijnvechtenvenen.nl

Zeeland

Poldernatuur Zeeland

Noordlangeweg 42b
4486 PR Colijnsplaat
Nederland

+31 113-247718
info@poldernatuurzeeland.nl
www.poldernatuurzeeland.nl

Zuid-Holland

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Wilgenweg 3
2964 AM Groot-Ammers
Nederland

info@collectief-av.nl
denhaneker.nl

Collectief De Hollandse Venen

Kousweg 3
2435 NK Zevenhoven
Nederland

+31 172-409245
kantoor@dehollandsevenen.nl
www.dehollandsevenen.nl

Coöp. Agrarisch Collectief de Zuid-Hollandse Eilanden U.A.

Grondweg 8
3238 LJ Zwartewaal
Nederland

Coöperatie Agrarisch collectief Midden-Delfland U.A

Burgemeester Musquetiersingel 40
2636 GG Schipluiden
Nederland

+31 15-3807112
info@agrarischcollectiefmd.nl
www.vockestaert.nl

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard UA

Hoekseweg 12
3291LE Strijen
Nederland

+31 623286842
info@cchw.eu
www.cchw.eu

Coöperatie De Groene Klaver U.A.

Frederik Hendriklaan 41
2252 KH Voorschoten
Nederland

+31 611607058
secretaris@degroeneklaver.nl
www.degroeneklaver.nl

Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A.

Ambachtstraat 3 a/b
2861 EW Bergambacht
Nederland

+31 182-357400
info@weidehofkrimpenerwaard.nl
www.weidehofkrimpenerwaard.nl

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke

Meije 3
2411 PG Bodegraven
Nederland

+31 172-685459
info@rijnengouwewiericke
www.rijnengouwewiericke.nl