Home / Collectieven

De Collectieven

De agrarische collectieven, de leden van BoerenNatuur, organiseren het agrarisch landschap- en natuurbeheer efficiënt en effectief. Ze zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent.

Agrarisch Collectief Waadrâne

Raarderwei 9
9156 AC Bornwird
Netherlands

collectiefwaadrane@hotmail.com
www.waadrane.frl

Agrarisch Kollektyf Westergo

Morra 2
9204 KH Drachten
Netherlands

Agrarisch Natuur En Landschapscollectief Midden Groningen

Borgweg 138
9616 TL Scharmer
Netherlands

+31 6-53657865
janrietema@collectiefmiddengroningen.nl
www.collectiefmiddengroningen.nl

Agrarische Natuur Drenthe, U.A.

Gieterstraat 45
9451 TE Rolde
Netherlands

+31 592-201334
info@andrenthe.nl
www.agrarischenatuurdrenthe.nl

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen

Lageweg 14c
9698 BN WEDDE
Netherlands

+31 597-72 69 66
info@anog.nl

ANB Oost Brabant

Grotestraat 95a
5836 AD Sambeek
Netherlands

secretaris@anboostbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

ANLV De Lieuw Texel

Ottersaat 5
1792 CC Oudeschild
Netherlands

+31 222-314072
www.delieuw.nl

ANV Hollands Noorden

Dorpsstraat 106
1713 HL Obdam
Netherlands

+31 6 5342 0864
info@ANVhollandsnoorden.nl
www.anvhollandsnoorden.nl

ANV Lopikerwaard

Simon Bolivarstraat 79
3573 ZK Utrecht
Netherlands

ANV Waddenvogels

De Meer 20
9161 DR Hollum-Ameland
Netherlands

+31 6-53259220
vangameland@gmail.com

Collectief Groningen West

Albert Harkemaweg 70
9831 TA Aduard
Netherlands

+31 594-721013
info@collectiefgroningenwest.nl
www.collectiefgroningenwest.nl

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Wilgenweg 3
2964 AM Groot-Ammers
Netherlands

info@collectief-av.nl
collectief-av.nl

Collectief De Hollandse Venen

Kousweg 3
2435 NK Zevenhoven
Netherlands

+31 172-409245
kantoor@dehollandsevenen.nl

Collectief Eemland

Postbus 512
3750 GM Bunschoten
Netherlands

+31 6-53232415

Collectief Midden Brabant

Voordijk 7
5251 VD Vlijmen
Netherlands

secretaris@anbmiddenbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Collectief Rivierenland

Postbus 2085
6802 CB Arnhem
Netherlands

info@collectiefrivierenland.nl

Collectief Utrecht Oost

Postweg 2
3831 SE Leusden
Netherlands

+31 6-53701000
info@collectiefutrechtoost.nl

Coöp. Agrarisch Collectief de Zuid-Hollandse Eilanden U.A.

Grondweg 8
3238 LJ Zwartewaal
Netherlands

Coöperatie Agrarisch collectief Midden-Delfland U.A

Burgemeester Musquetiersingel 40
2636 GG Schipluiden
Netherlands

+31 15-3807112
info@agrarischcollectiefmd.nl

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard UA

Hoekseweg 12
3291LE Strijen
Netherlands

+31 623286842
info@cchw.eu
www.cchw.eu

Coöperatie De Groene Klaver U.A.

Frederik Hendriklaan 41
2252 KH Voorschoten
Netherlands

secretaris@degroeneklaver.nl

Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A.

Gruttoweg 2
3897 LT ZEEWOLDE
Netherlands

+31 36-5228920
info@flevolandsagrarischcollectief.nl
www.flevolandsagrarischcollectief.nl

Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A.

Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Netherlands

+31 475355711
info@natuurrijklimburg.nl
www.natuurrijklimburg.nl

Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A.

Ambachtstraat 1
2861 EW Bergambacht
Netherlands

+31 182-357400
kantoor@weidehofkrimpenerwaard.nl
www.weidehofkrimpenerwaard.nl

Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A.

Spochthoornseweg 1
3862 RP Nijkerk
Netherlands

+31 33-7630526
info@collectiefveluwe.nl
www.collectiefveluwe.nl

Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant u.a.

Galmeidijk 35
4706 KL Roosendaal
Netherlands

+31 651383432
info@anbwestbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A.

Holtskampsweg 12
7495WD Ambt Delden
Netherlands

+31 546571350
info@collectiefmiddenoverijssel.nl
www.collectiefmiddenoverijssel.nl

Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A.

Postbus 96
7950 AB Staphorst
Netherlands

+31 38-3333993
secretariaat@collectiefnoordwestoverijssel.nl

Cooperatieve vereniging Deltaplan Landschap U.A.

Hoofdstraat 24
3972 LA Driebergen
Netherlands

www.collectiefdeltaplan.nl

Coöperatieve vereniging Súdwestkust U.A.

p.a. Bovenburen 6
8723 ED Koudum
Netherlands

+31 6-5735 2294
www.súdwestkust.nl

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)

Enzerinckweg 10
7251 KA Vorden
Netherlands

+31 575 200295
info@de-vala.nl
www.de-vala.nl

ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland

Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Netherlands

+31 512-383800
info@elan-zofriesland.nl
www.elan-zofriesland.nl

Gebiedscollectief Noordoost Twente

Oldenzaalsedijk 14
7562 PD Deurningen
Netherlands

info@gebiedscollectiefnot.nl
www.gebiedscollectiefnot.nl

Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.

Postbus 25
8490 AA Akkrum
Netherlands

+31 566-700207
info@itlegemidden.nl
www.itlegemidden.nl

Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.

's Gravensloot 29
3471 BN Kamerik
Netherlands

kantoor@rijnvechtenvenen.nl
www.rijnvechtenvenen.nl

Noardlike Fryske Wâlden

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost
Netherlands

+31 511-745200
info@noardlikefryskewalden.nl
www.noardlikefryskewalden.nl

Noord-Holland Zuid

Oostermeerkade 6
1184 TV Ouderkerk a/d Amstel
Netherlands

+31 629523020
info@collectiefnhz.nl

Poldernatuur Zeeland

Noordlangeweg 42b
4486 PR Colijnsplaat
Netherlands

+31 113-247718
www.poldernatuurzeeland.nl

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke

Meije 3
2411 PG Bodegraven
Netherlands

+31 172-685459
info@rijnengouwewiericke
www.rijnengouwewiericke.nl

Water, Land & Dijken

Slenkstraat 70
1441 MS Purmerend
Netherlands

www.waterlandendijken.nl

Contactgegevens

Drenthe

Agrarische Natuur Drenthe, U.A.

Gieterstraat 45
9451 TE Rolde
Netherlands

+31 592-201334
info@andrenthe.nl
www.agrarischenatuurdrenthe.nl

Flevoland

Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief U.A.

Gruttoweg 2
3897 LT ZEEWOLDE
Netherlands

+31 36-5228920
info@flevolandsagrarischcollectief.nl
www.flevolandsagrarischcollectief.nl

Friesland

Agrarisch Collectief Waadrâne

Raarderwei 9
9156 AC Bornwird
Netherlands

collectiefwaadrane@hotmail.com
www.waadrane.frl

Agrarisch Kollektyf Westergo

Morra 2
9204 KH Drachten
Netherlands

ANV Waddenvogels

De Meer 20
9161 DR Hollum-Ameland
Netherlands

+31 6-53259220
vangameland@gmail.com

Coöperatieve vereniging Súdwestkust U.A.

p.a. Bovenburen 6
8723 ED Koudum
Netherlands

+31 6-5735 2294
www.súdwestkust.nl

ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland

Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Netherlands

+31 512-383800
info@elan-zofriesland.nl
www.elan-zofriesland.nl

Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.

Postbus 25
8490 AA Akkrum
Netherlands

+31 566-700207
info@itlegemidden.nl
www.itlegemidden.nl

Noardlike Fryske Wâlden

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost
Netherlands

+31 511-745200
info@noardlikefryskewalden.nl
www.noardlikefryskewalden.nl

Gelderland

Collectief Rivierenland

Postbus 2085
6802 CB Arnhem
Netherlands

info@collectiefrivierenland.nl

Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe U.A.

Spochthoornseweg 1
3862 RP Nijkerk
Netherlands

+31 33-7630526
info@collectiefveluwe.nl
www.collectiefveluwe.nl

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)

Enzerinckweg 10
7251 KA Vorden
Netherlands

+31 575 200295
info@de-vala.nl
www.de-vala.nl

Groningen

Agrarisch Natuur En Landschapscollectief Midden Groningen

Borgweg 138
9616 TL Scharmer
Netherlands

+31 6-53657865
janrietema@collectiefmiddengroningen.nl
www.collectiefmiddengroningen.nl

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen

Lageweg 14c
9698 BN WEDDE
Netherlands

+31 597-72 69 66
info@anog.nl

Collectief Groningen West

Albert Harkemaweg 70
9831 TA Aduard
Netherlands

+31 594-721013
info@collectiefgroningenwest.nl
www.collectiefgroningenwest.nl

Limburg

Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A.

Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Netherlands

+31 475355711
info@natuurrijklimburg.nl
www.natuurrijklimburg.nl

Noord-Brabant

ANB Oost Brabant

Grotestraat 95a
5836 AD Sambeek
Netherlands

secretaris@anboostbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Collectief Midden Brabant

Voordijk 7
5251 VD Vlijmen
Netherlands

secretaris@anbmiddenbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant u.a.

Galmeidijk 35
4706 KL Roosendaal
Netherlands

+31 651383432
info@anbwestbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Cooperatieve vereniging Deltaplan Landschap U.A.

Hoofdstraat 24
3972 LA Driebergen
Netherlands

www.collectiefdeltaplan.nl

Noord-Holland

ANLV De Lieuw Texel

Ottersaat 5
1792 CC Oudeschild
Netherlands

+31 222-314072
www.delieuw.nl

ANV Hollands Noorden

Dorpsstraat 106
1713 HL Obdam
Netherlands

+31 6 5342 0864
info@ANVhollandsnoorden.nl
www.anvhollandsnoorden.nl

Noord-Holland Zuid

Oostermeerkade 6
1184 TV Ouderkerk a/d Amstel
Netherlands

+31 629523020
info@collectiefnhz.nl

Water, Land & Dijken

Slenkstraat 70
1441 MS Purmerend
Netherlands

www.waterlandendijken.nl

Overijssel

Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A.

Holtskampsweg 12
7495WD Ambt Delden
Netherlands

+31 546571350
info@collectiefmiddenoverijssel.nl
www.collectiefmiddenoverijssel.nl

Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A.

Postbus 96
7950 AB Staphorst
Netherlands

+31 38-3333993
secretariaat@collectiefnoordwestoverijssel.nl

Gebiedscollectief Noordoost Twente

Oldenzaalsedijk 14
7562 PD Deurningen
Netherlands

info@gebiedscollectiefnot.nl
www.gebiedscollectiefnot.nl

Utrecht

ANV Lopikerwaard

Simon Bolivarstraat 79
3573 ZK Utrecht
Netherlands

Collectief Eemland

Postbus 512
3750 GM Bunschoten
Netherlands

+31 6-53232415

Collectief Utrecht Oost

Postweg 2
3831 SE Leusden
Netherlands

+31 6-53701000
info@collectiefutrechtoost.nl

Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.

's Gravensloot 29
3471 BN Kamerik
Netherlands

kantoor@rijnvechtenvenen.nl
www.rijnvechtenvenen.nl

Zeeland

Poldernatuur Zeeland

Noordlangeweg 42b
4486 PR Colijnsplaat
Netherlands

+31 113-247718
www.poldernatuurzeeland.nl

Zuid-Holland

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Wilgenweg 3
2964 AM Groot-Ammers
Netherlands

info@collectief-av.nl
collectief-av.nl

Collectief De Hollandse Venen

Kousweg 3
2435 NK Zevenhoven
Netherlands

+31 172-409245
kantoor@dehollandsevenen.nl

Coöp. Agrarisch Collectief de Zuid-Hollandse Eilanden U.A.

Grondweg 8
3238 LJ Zwartewaal
Netherlands

Coöperatie Agrarisch collectief Midden-Delfland U.A

Burgemeester Musquetiersingel 40
2636 GG Schipluiden
Netherlands

+31 15-3807112
info@agrarischcollectiefmd.nl

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard UA

Hoekseweg 12
3291LE Strijen
Netherlands

+31 623286842
info@cchw.eu
www.cchw.eu

Coöperatie De Groene Klaver U.A.

Frederik Hendriklaan 41
2252 KH Voorschoten
Netherlands

secretaris@degroeneklaver.nl

Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A.

Ambachtstraat 1
2861 EW Bergambacht
Netherlands

+31 182-357400
kantoor@weidehofkrimpenerwaard.nl
www.weidehofkrimpenerwaard.nl

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke

Meije 3
2411 PG Bodegraven
Netherlands

+31 172-685459
info@rijnengouwewiericke
www.rijnengouwewiericke.nl