Home / Collectieven

De Collectieven

De agrarische collectieven, de leden van BoerenNatuur, organiseren het agrarisch landschap- en natuurbeheer efficiënt en effectief. Ze zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent.

Scrol over het kaartje en klik op een collectief voor de gegevens.

Agrarisch Collectief Waadrâne

Raarderwei 9
9156 AC Bornwird
Nederland

info@waadrane.frl
www.waadrane.frl

Agrarisch Natuur en Landschapscollectief Midden Groningen

Postbus 17
9790 AA Ten Boer
Nederland

+31 6-53657865
info@collectiefmiddengroningen.nl
www.collectiefmiddengroningen.nl

Agrarische Natuur Drenthe, U.A.

Gieterstraat 45
9451 TE Rolde
Nederland

+31 592-700230
info@andrenthe.nl
www.agrarischenatuurdrenthe.nl

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen

Beatrixstraat 13
9541 CC Vlagtwedde
Nederland

+31 597-72 69 66
info@anog.nl
www.anog.nl

ANB Oost Brabant

Grotestraat 95a
5836 AD Sambeek
Nederland

secretaris@anboostbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

ANLV De Lieuw Texel

Ottersaat 5
1792 CC Oudeschild
Nederland

+31 222-314072
info@delieuw.nl
www.delieuw.nl

ANV Hollands Noorden

Molenstraat 42a
1654 KB Benningbroek
Nederland

+31 6 5342 0864
info@ANVhollandsnoorden.nl
www.anvhollandsnoorden.nl

ANV Waddenvogels

P. Miedeweg 12
9161 CK Hollum-Ameland
Nederland

+31 6-44658084
info@waddenvogels.nl
waddenvogels.nl

BoerenNatuur Utrecht Oost

Postweg 2
3831 SE Leusden
Nederland

+31 6-53701000
info@collectiefutrechtoost.nl
www.collectiefutrechtoost.nl

BoerenNatuur Veluwe

Postweg 2
3831 SE Leusden
Nederland

+31 33-7630526
info@boerennatuurveluwe.nl
www.collectiefveluwe.nl

Collectief Groningen West

Albert Harkemaweg 70
9831 TA Aduard
Nederland

+31 594-721013
info@collectiefgroningenwest.nl
www.collectiefgroningenwest.nl

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Loosdorp 22
4143 LT Leerdam
Nederland

info@collectief-av.nl
www.collectief-av.nl

Collectief De Hollandse Venen

Kousweg 3
2435 NK Zevenhoven
Nederland

+31 172-409245
kantoor@dehollandsevenen.nl
www.dehollandsevenen.nl

Collectief Eemland

Postbus 512
3750 GM Bunschoten
Nederland

+31 6-53232415
info@collectiefeemland.nl
www.collectiefeemland.nl

Collectief Lopikerwaard

Damweg 451
3405 CH Benschop
Nederland

info@collectieflopikerwaard.com
www.anvlopikerwaard.nl

Collectief Midden Brabant

Voordijk 7
5251 VD Vlijmen
Nederland

secretaris@anbmiddenbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Collectief Rivierenland

Collectief Rivierenland zet zich in voor natuur- en landschapsbeheer in het Gelders rivierengebied. Dat doen ze in nauwe samenwerking met 6 agrarische natuurverenigingen en vele vrijwilligers. Momenteel beheren zij met hun deelnemers ongeveer 2.800 hectare agrarische natuurgebieden. Natuurinclusieve landbouw in de uiterwaarden is een van hun speerpunten.

Deelnemers: 620
Werknemers: 9
Vrijwilligers: 200


Waalbandijk 82
4054 MG Echteld
Nederland

info@collectiefrivierenland.nl
www.collectiefrivierenland.nl

Coöp. Agrarisch Collectief de Zuid-Hollandse Eilanden U.A.

Tilsedijk 6
3258 LT Den Bommel
Nederland

+31 615874800
collectiefzhe.nl

Coöperatie Agrarisch collectief Midden-Delfland U.A

Burgemeester Musquetiersingel 40
2636 GG Schipluiden
Nederland

+31 15-3807112
info@agrarischcollectiefmd.nl
www.vockestaert.nl

Coöperatie BoerenNatuur Flevoland U.A.

De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
Nederland

+31 649063049
info@boerennatuurflevoland.nl
boerennatuurflevoland.nl

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard UA

Hoekseweg 12
3291LE Strijen
Nederland

+31 623286842
info@cchw.eu
www.cchw.eu

Coöperatie De Groene Klaver U.A.

Frederik Hendriklaan 41
2252 KH Voorschoten
Nederland

+31 611607058
secretaris@degroeneklaver.nl
www.degroeneklaver.nl

Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A.

Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Nederland

+31 475355711
info@natuurrijklimburg.nl
www.natuurrijklimburg.nl

Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A.

Ambachtstraat 3 a/b
2861 EW Bergambacht
Nederland

+31 182-357400
info@weidehofkrimpenerwaard.nl
www.weidehofkrimpenerwaard.nl

Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant u.a.

Galmeidijk 35
4706 KL Roosendaal
Nederland

+31 651383432
info@anbwestbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A.

Goorseweg 5
7475 BB Markelo
Nederland

+31 634497574
info@collectiefmiddenoverijssel.nl
www.collectiefmiddenoverijssel.nl

Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A.

Postbus 96
7950 AB Staphorst
Nederland

+31 628110581
secretariaat@collectiefnoordwestoverijssel.nl
www.collectiefnoordwestoverijssel.nl

Cooperatieve vereniging Deltaplan Landschap U.A.

Rijksstraatweg 174
6573 DG Beek-Ubbergen
Nederland

info@collectiefdeltaplan.nl
www.collectiefdeltaplan.nl

Cooperatieve Vereniging Sudwestkust U.A.

p.a. Bovenburen 6
8723 ED Koudum
Nederland

+31 6-5735 2294
info@sudwestkust.nl
www.sudwestkust.nl

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)

Postbus 210
7020 AC Zelhem
Nederland

+31 575 200295
info@de-vala.nl
www.de-vala.nl

ELAN Zuidoost-Friesland

Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Nederland

+31 512 726183
info@elan-zofriesland.nl
www.elan-zofriesland.nl

Gebiedscollectief Noordoost Twente

Oldenzaalsedijk 14
7562 PD Deurningen
Nederland

info@gebiedscollectiefnot.nl
www.gebiedscollectiefnot.nl

Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.

Postbus 25
8490 AA Akkrum
Nederland

+31 566-700207
info@itlegemidden.nl
www.itlegemidden.nl

Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.

’s Gravensloot 29
3471 BN Kamerik
Nederland

kantoor@rijnvechtenvenen.nl
www.rijnvechtenvenen.nl

Noord-Holland Zuid

Korte Velterslaan 7
1393 PB Nigtevecht
Nederland

+31 636454894
info@collectiefnhz.nl
www.collectiefnhz.nl

Poldernatuur Zeeland

Noordlangeweg 42b
4486 PR Colijnsplaat
Nederland

+31 113-247718
info@poldernatuurzeeland.nl
www.poldernatuurzeeland.nl

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke

Meije 3.
2411 PG Bodegraven
Nederland

+31 172-685459
info@rijnengouwewiericke.nl
www.rijnengouwewiericke.nl

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost
Nederland

+31 511-745200
info@noardlikefryskewalden.nl
www.noardlikefryskewalden.nl

Water, Land & Dijken

Slenkstraat 70
1441 MS Purmerend
Nederland

info@waterlandendijken.nl
www.waterlandendijken.nl

Westergo, Agrarische Natuur Coöperatie

Postbus 186
9200 AD Drachten
Nederland

+31 6-51861890
info@ancwestergo.nl
www.ancwestergo.nl

Contactgegevens

Drenthe

Agrarische Natuur Drenthe, U.A.

Gieterstraat 45
9451 TE Rolde
Nederland

+31 592-700230
info@andrenthe.nl
www.agrarischenatuurdrenthe.nl

Flevoland

Coöperatie BoerenNatuur Flevoland U.A.

De Drieslag 30
8251 JZ Dronten
Nederland

+31 649063049
info@boerennatuurflevoland.nl
boerennatuurflevoland.nl

Friesland

Agrarisch Collectief Waadrâne

Raarderwei 9
9156 AC Bornwird
Nederland

info@waadrane.frl
www.waadrane.frl

ANV Waddenvogels

P. Miedeweg 12
9161 CK Hollum-Ameland
Nederland

+31 6-44658084
info@waddenvogels.nl
waddenvogels.nl

Cooperatieve Vereniging Sudwestkust U.A.

p.a. Bovenburen 6
8723 ED Koudum
Nederland

+31 6-5735 2294
info@sudwestkust.nl
www.sudwestkust.nl

ELAN Zuidoost-Friesland

Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
Nederland

+31 512 726183
info@elan-zofriesland.nl
www.elan-zofriesland.nl

Gebiedscoöperatie It Lege Midden U.A.

Postbus 25
8490 AA Akkrum
Nederland

+31 566-700207
info@itlegemidden.nl
www.itlegemidden.nl

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Kuipersweg 5
9285 SN Buitenpost
Nederland

+31 511-745200
info@noardlikefryskewalden.nl
www.noardlikefryskewalden.nl

Westergo, Agrarische Natuur Coöperatie

Postbus 186
9200 AD Drachten
Nederland

+31 6-51861890
info@ancwestergo.nl
www.ancwestergo.nl

Gelderland

BoerenNatuur Veluwe

Postweg 2
3831 SE Leusden
Nederland

+31 33-7630526
info@boerennatuurveluwe.nl
www.collectiefveluwe.nl

Collectief Rivierenland

Waalbandijk 82
4054 MG Echteld
Nederland

info@collectiefrivierenland.nl
www.collectiefrivierenland.nl

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA)

Postbus 210
7020 AC Zelhem
Nederland

+31 575 200295
info@de-vala.nl
www.de-vala.nl

Groningen

Agrarisch Natuur en Landschapscollectief Midden Groningen

Postbus 17
9790 AA Ten Boer
Nederland

+31 6-53657865
info@collectiefmiddengroningen.nl
www.collectiefmiddengroningen.nl

Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen

Beatrixstraat 13
9541 CC Vlagtwedde
Nederland

+31 597-72 69 66
info@anog.nl
www.anog.nl

Collectief Groningen West

Albert Harkemaweg 70
9831 TA Aduard
Nederland

+31 594-721013
info@collectiefgroningenwest.nl
www.collectiefgroningenwest.nl

Limburg

Coöperatie Natuurrijk Limburg U.A.

Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Nederland

+31 475355711
info@natuurrijklimburg.nl
www.natuurrijklimburg.nl

Noord-Brabant

ANB Oost Brabant

Grotestraat 95a
5836 AD Sambeek
Nederland

secretaris@anboostbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Collectief Midden Brabant

Voordijk 7
5251 VD Vlijmen
Nederland

secretaris@anbmiddenbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant u.a.

Galmeidijk 35
4706 KL Roosendaal
Nederland

+31 651383432
info@anbwestbrabant.nl
www.anbbrabant.nl

Cooperatieve vereniging Deltaplan Landschap U.A.

Rijksstraatweg 174
6573 DG Beek-Ubbergen
Nederland

info@collectiefdeltaplan.nl
www.collectiefdeltaplan.nl

Noord-Holland

ANLV De Lieuw Texel

Ottersaat 5
1792 CC Oudeschild
Nederland

+31 222-314072
info@delieuw.nl
www.delieuw.nl

ANV Hollands Noorden

Molenstraat 42a
1654 KB Benningbroek
Nederland

+31 6 5342 0864
info@ANVhollandsnoorden.nl
www.anvhollandsnoorden.nl

Noord-Holland Zuid

Korte Velterslaan 7
1393 PB Nigtevecht
Nederland

+31 636454894
info@collectiefnhz.nl
www.collectiefnhz.nl

Water, Land & Dijken

Slenkstraat 70
1441 MS Purmerend
Nederland

info@waterlandendijken.nl
www.waterlandendijken.nl

Overijssel

Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Midden Overijssel U.A.

Goorseweg 5
7475 BB Markelo
Nederland

+31 634497574
info@collectiefmiddenoverijssel.nl
www.collectiefmiddenoverijssel.nl

Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A.

Postbus 96
7950 AB Staphorst
Nederland

+31 628110581
secretariaat@collectiefnoordwestoverijssel.nl
www.collectiefnoordwestoverijssel.nl

Gebiedscollectief Noordoost Twente

Oldenzaalsedijk 14
7562 PD Deurningen
Nederland

info@gebiedscollectiefnot.nl
www.gebiedscollectiefnot.nl

Utrecht

BoerenNatuur Utrecht Oost

Postweg 2
3831 SE Leusden
Nederland

+31 6-53701000
info@collectiefutrechtoost.nl
www.collectiefutrechtoost.nl

Collectief Eemland

Postbus 512
3750 GM Bunschoten
Nederland

+31 6-53232415
info@collectiefeemland.nl
www.collectiefeemland.nl

Collectief Lopikerwaard

Damweg 451
3405 CH Benschop
Nederland

info@collectieflopikerwaard.com
www.anvlopikerwaard.nl

Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A.

's Gravensloot 29
3471 BN Kamerik
Nederland

kantoor@rijnvechtenvenen.nl
www.rijnvechtenvenen.nl

Zeeland

Poldernatuur Zeeland

Noordlangeweg 42b
4486 PR Colijnsplaat
Nederland

+31 113-247718
info@poldernatuurzeeland.nl
www.poldernatuurzeeland.nl

Zuid-Holland

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Loosdorp 22
4143 LT Leerdam
Nederland

info@collectief-av.nl
www.collectief-av.nl

Collectief De Hollandse Venen

Kousweg 3
2435 NK Zevenhoven
Nederland

+31 172-409245
kantoor@dehollandsevenen.nl
www.dehollandsevenen.nl

Coöp. Agrarisch Collectief de Zuid-Hollandse Eilanden U.A.

Tilsedijk 6
3258 LT Den Bommel
Nederland

+31 615874800
collectiefzhe.nl

Coöperatie Agrarisch collectief Midden-Delfland U.A

Burgemeester Musquetiersingel 40
2636 GG Schipluiden
Nederland

+31 15-3807112
info@agrarischcollectiefmd.nl
www.vockestaert.nl

Coöperatie Collectief Hoeksche Waard UA

Hoekseweg 12
3291LE Strijen
Nederland

+31 623286842
info@cchw.eu
www.cchw.eu

Coöperatie De Groene Klaver U.A.

Frederik Hendriklaan 41
2252 KH Voorschoten
Nederland

+31 611607058
secretaris@degroeneklaver.nl
www.degroeneklaver.nl

Coöperatief Agrarisch Collectief Krimpenerwaard U.A.

Ambachtstraat 3 a/b
2861 EW Bergambacht
Nederland

+31 182-357400
info@weidehofkrimpenerwaard.nl
www.weidehofkrimpenerwaard.nl

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke

Meije 3.
2411 PG Bodegraven
Nederland

+31 172-685459
info@rijnengouwewiericke.nl
www.rijnengouwewiericke.nl