Home / Medewerkers

De mensen achter BoerenNatuur

BoerenNatuur is de koepelorganisatie van de 40 agrarische collectieven, de leden van BoerenNatuur, zij organiseren het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) vanuit de overtuiging dat natuurinclusieve landbouw een landbouwsysteem is dat bodem, klimaat, water, natuur en landschap op het bedrijf en in de regio versterkt. De collectieven zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het ANLb uitvoeren op hun grond. Samen zorgen ze voor een landschap waar je insecten hoort zoemen, bloemen ziet bloeien en ruimte is voor vogels en dieren.

Albert van der Ploeg

Algemeen bestuurslid

Albert van der Ploeg is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigt de provincie Friesland. Daarnaast is hij voorzitter van Noardlike Fryske Wâlden. Contact: info@noardlikefryskewalden.nl

Annemieke Dunnink

Communicatie
Sinds september 2018 ondersteunt Annemieke het team van BoerenNatuur in de communicatie. Ze zorgt voor een eenduidige uitstraling, effectieve en heldere communicatiemiddelen. Daarnaast adviseert en ondersteunt ze de werkorganisatie bij veel activiteiten van BoerenNatuur. Annemieke houdt zich onder andere bezig met:
 • Website BoerenNatuur
 • Intranet BoerenNatuur
 • Social media
 • Nieuwsbrieven
 • En overige activiteiten voor een heldere positionering van BoerenNatuur
Annemieke Dunnink is te bereiken via communicatie@boerennatuur.nl. Annemieke werkt drie dagen per week voor BoerenNatuur.

Arjen Werkman

Adviseur ANLb

Bereikbaar via awerkman@boerennatuur.nl of 06-25278634

Bernadette van Ginkel

Secretariaat
Bernadette van Ginkel ondersteunt de medewerkers van BoerenNatuur op het secretariële gebied. Contactgegevens: info@boerennatuur.nl en 030-2769890

Christa Huizing

SCAN-ICT Helpdesk
Sinds juni 2015 is Christa Huizing de SCAN-ICT-deskundige van BoerenNatuur. Collectieven kunnen bij Christa terecht met al hun vragen over de software die wordt gebruikt voor de uitvoer van ANLb. Zo ondersteunt ze hen om het maximale uit SCAN-ICT te halen en zoveel mogelijk efficiënt te werken. Op deze manier draagt zij haar steentje bij aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Christa houdt zich onder andere bezig met:
 • Vragen beantwoorden SCAN-ICT Helpdesk;
 • Het geven van trainingen SCAN-ICT;
 • Schrijven van handleidingen SCAN-ICT;
 • Testen nieuwe functionaliteiten SCAN-ICT;
 • Doorvoeren wijzigingen SCAN-ICT bij nieuw beheerjaar;
 • Notuleren bouw- en beheerteam SCAN-ICT en gebruikersgroep SCAN-ICT.
Christa Huizing is te bereiken via helpdesk@boerennatuur.nl. De SCAN-ICT Helpdesk is telefonisch te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 tot 16:30 via 085 - 40 17 831

David Kingma

Junior adviseur

David Kingma is sinds december 2022 Junior Adviseur bij BoerenNatuur. Momenteel houdt hij zich met name bezig met de thema’s Weidevogels en Kruidenrijk Grasland. Zo is hij betrokken bij de volgende projecten:

 • Aanvalsplan Grutto
 • PPS project Herkenning Kruidenrijk Grasland
 • EU-project LIFE IP All4Biodiversity
 • Kennismakelaar Boerenlandvogels

David is bereikbaar via dkingma@boerennatuur.nl of 0657725185.

Dirk de Lugt

Interim voorzitter

Interim voorzitter vanaf 1 mei 2023.
Contact: ddelugt@boerennatuur.nl

Dorien Jansen

Junior adviseur

Dorien Jansen is sinds februari 2021 actief als junior adviseur bij BoerenNatuur waar ze de overige medewerkers ondersteunt in uiteenlopende projecten en activiteiten. Verder is ze secretaris van het Deskundigenteam Cultuurlandschap van het Kennisnetwerk OBN, een netwerk waar nieuwe kennis op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor en met de collectieven wordt ontwikkeld en gedeeld. Dorien woont in de omgeving van Leiden en wandelt graag in haar vrije tijd. Op maandag t/m donderdag is Dorien te bereiken via djansen@boerennatuur.nl.

Evelien Verbij

Directeur
Evelien Verbij is op 1 februari 2017 begonnen als directeur van BoerenNatuur. Ze is geboren in Waterland, Noord-Holland, als dochter van een melkveehouder. Sinds jaar en dag is Evelien actief in het agrarisch natuurbeheer. De passie voor onze boerennatuur is haar met de paplepel ingegeven. Evelien kenmerkt zich door een gezonde dosis doorzettingsvermogen, ondernemingszin, optimisme en pragmatisme. Evelien woont in Zeist met haar man en twee zoontjes. Evelien houdt zich onder andere bezig met:
 • Algemene belangenbehartiging en belangenbehartiging ANLb
 • Het verenigingsmanagement en de besluitvorming binnen de vereniging
 • De dagelijkse leiding van de werkorganisatie van BoerenNatuur
Evelien Verbij is te bereiken via everbij@boerennatuur.nl of via 06-52381887 Evelien werkt van maandag t/m donderdag.

Henk Jan Soede

Algemeen bestuurslid

Henk Jan Soede is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigt de provincie Utrecht. Daarnaast is hij voorzitter van Rijn Vecht & Venen. Contact: kantoor@rijnvechtenvenen.nl

Henk Smith

Bestuur

Henk Smith is dagelijks bestuurder bij BoerenNatuur en vertegenwoordigt de provincie Groningen. Contact: henk_smith@hotmail.com

Henk van ’t Land

Algemeen bestuurslid

Henk van 't Land is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigt de provincie Drenthe. Daarnaast is hij voorzitter van Agrarisch Natuur Drenthe. Contact: info@andrenthe.nl

Inger Wilms

Adviseur

Inger Wilms heeft biologie gestudeerd in Leiden. Daarna heeft ze een aantal jaren de Nederlandse visserijbelangen behartigt. Vanaf 1 september 2017 behartigt ze de belangen van de leden van BoerenNatuur. Daarbij houdt ze zich voornamelijk bezig met het realiseren van de wensen van onze leden op het gebied van de SCAN-ict: hoe kan de ICT nog beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk van onze leden. Dit vanuit de drive om van betekenis te zijn voor onze leden zodat zij zich kunnen richten op waar zij goed in zijn: samen met de deelnemers in het veld zorgen voor onze boerennatuur.

Inger houdt zich onder andere bezig met:

Aansturen van ICT partners voor het werkend en passend maken van SCAN-ICT voor onze leden. Zowel vanuit wensen van collectieven als door gewijzigde regelgeving. Implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Implementatie van het nieuwe ANLb (ICT). KPI's berekenen en delen. 

Inger Wilms is te bereiken via iwilms@boerennatuur.nl en werkt van maandag t/m donderdag.

Jan van der Biezen

Algemeen bestuurslid

Jan van der Biezen is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigt de provincie Noord-Brabant. Daarnaast is hij voorzitter van ANB Oost-Brabant. Contact: jgvdbiezen@gmail.com

Jan Willem Lagerweij

Algemeen bestuurslid

Jan Willem Lagerweij is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigd de provincie Gelderland. Daarnaast is hij voorzitter van Agrarisch Natuur Collectief Veluwe. Contact: info@collectiefveluwe.nl

John Verhoijsen

Algemeen bestuurslid

John Verhoijsen is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigt de provincie Limburg. Daarnaast is hij voorzitter van Natuurrijk Limburg. Contact: : john@verhoijsen.nl

Joop Alssema

Penningmeester en dagelijks bestuurslid

Joop Alssema is penningmeester en dagelijks bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigt de provincie Overijssel. Daarnaast is hij voorzitter van Collectief Noord West Overijssel. Contact: joop@alssema.com

Lenore Walsweer

Coördinator projecten en organisatie

Lenore Walsweer coördineert processen binnen projecten en ondersteunt projectleiders. Daarnaast coördineert ze ook interne processen binnen de organisatie van BoerenNatuur.

Lenore is te bereiken via lwalsweer@boerennatuur.nl of 06-51663023 en werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Lieneke Bakker

Adviseur Natuurinclusieve Landbouw

Lieneke Bakker is sinds 15 juni 2022 adviseur bij BoerenNatuur waar ze o.a. gaat werken aan projecten op het gebied van ANLb, monitoring en natuurinclusieve landbouw. Lieneke is te bereiken via lbakker@boerennatuur.nl of 06-51794160 en werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Linda Romijn

Adviseur Natuurinclusieve Landbouw

Linda Romijn is sinds mei 2022 adviseur bij BoerenNatuur. Ze groeide op in de Alblasserwaard en na haar studie in Wageningen ging zij internationaal aan de slag als adviseur en projectmanager op het gebied duurzame landbouw, certificeringprogramma’s en klimaat. Linda woont in Utrecht, waar zij onder andere actief is in een buurtmoestuin.

Bij BoerenNatuur is zij betrokken bij de uitvoering en ontwikkeling van verschillende projecten op het gebied van KPIs en natuurinclusieve landbouw.

Linda is bereikbaar via lromijn@boerennatuur.nl of 06-12087170

Marian Merkelbach

Algemeen bestuurslid

Marian Merkelbach is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigt de provincie Noord-Holland. Daarnaast is zij voorzitter van De Lieuw Texel. Contact: info@DeLieuw.nl

Marinus Rooken

Algemeen bestuurslid

Marinus Rooken is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigt de provincie Zuid-Holland. Daarnaast is hij voorzitter van Agrarisch Collectief Krimpenerwaard. Contact: marinus@collectiefkrimpenerwaard.nl

Peter Bentum

Algemeen bestuurslid

Peter Bentum is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigt de provincie Flevoland. Daarnaast is hij voorzitter van Flevoland Agrarisch Collectief. Contact: peter.bentum@facflevoland.nl

Rinus van ’t Westeinde

Dagelijks bestuurslid

Rinus van 't Westeinde is dagelijks bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigt de provincie Zeeland. Daarnaast is hij voorzitter van Poldernatuur Zeeland. Contact: info@poldernatuurzeeland.nl

Sarah Westenburg

Senior adviseur

Sarah heeft als beleidsadviseur en manager bij en voor de overheid gewerkt en heeft veel ervaring met politiek-bestuurlijke processen. Zij heeft zich onder meer gespecialiseerd in strategisch omgevingsmanagement: het begeleiden van complexe processen en projecten met veel verschillende belangen en stakeholders. In de afgelopen jaren is zij gefascineerd geraakt door het thema duurzaamheid. In het kader van haar promotieonderzoek bestudeert zij de interactie tussen mens en natuur, en meer specifiek tussen landbouw en natuur, met als overkoepelende vraag hoe die interactie verbeterd kan worden. Sarah onderzoekt in dat verband hoe de transitie naar een natuurinclusieve landbouw gefaciliteerd kan worden, de rol van collectieven daarbij, en of/hoe de toepassing van ecosysteemdiensten als verdienmodel deze transitie kan ondersteunen. Zo is zij bij BoerenNatuur terecht gekomen, waar zij zich onder andere zal richten op het volgen van en adviseren over ontwikkelingen op het vlak van beleid en het bijbehorende beleidsinstrumentarium, en specifiek de doorvertaling daarvan naar de praktijk. Te denken valt aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Nederlandse uitwerking daarvan in het Nationaal Strategisch Plan (NSP), het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, het Nationaal Programma Landelijk Gebied etc..

Sarah werkt van maandag t/m vrijdag en is bereikbaar op swestenburg@boerennatuur.nl of via 0634474920.

Wouter Hakkeling

Adviseur
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer is de rode draad in het werkzame leven van Wouter Hakkeling: via Dienst Landelijk Gebied, Veelzijdig Boerenland en SCAN is hij nu helemaal op zijn plek bij BoerenNatuur. Bij BoerenNatuur houdt hij zich voornamelijk bezig met het ondersteunen bij het delen van kennis en het doorontwikkelen van de beheermonitoring. Wouter woont met zijn vriendin en twee zonen in Baarn. Wouter houdt zich onder andere bezig met:
 • Ondersteunen van de kenniskringen
 • Organiseren van de jaarlijkse BoerenNatuurdag
 • Eu project LIFE IP ALL4Biodiversity
 • Landcare Europe
Wouter Hakkeling is te bereiken via whakkeling@boerennatuur.nl of via 06-41132589. Wouter werkt op maandag tot en met donderdag.