Home / Medewerkers

De mensen achter BoerenNatuur

Albert van der Ploeg

Algemeen bestuurslid

Albert van der Ploeg is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigd de provincie Friesland. Daarnaast is hij voorzitter van Noardlike Fryske Wâlden. Contact: info@noardlikefryskewalden.nl

Alex Datema

Voorzitter

Alex Datema is voorzitter bij BoerenNatuur en melkveehouder in de provincie Groningen. Contact: adatema@boerennatuur.nl

Annemieke Dunnink

Communicatie
Sinds september 2018 ondersteunt Annemieke het team van BoerenNatuur in de communicatie. Ze zorgt voor een eenduidige uitstraling, effectieve en heldere communicatiemiddelen. Daarnaast adviseert en ondersteunt ze de werkorganisatie bij veel activiteiten van BoerenNatuur. Annemieke houdt zich onder andere bezig met:
 • Website BoerenNatuur
 • Intranet BoerenNatuur
 • Social media
 • Nieuwsbrieven
 • En overige activiteiten voor een heldere positionering van BoerenNatuur
Annemieke Dunnink is te bereiken via communicatie@boerennatuur.nl. Annemieke werkt drie dagen per week voor BoerenNatuur.

Bernadette van Ginkel

Secretariaat
Bernadette van Ginkel ondersteunt de medewerkers van BoerenNatuur op het secretariële gebied. Contactgegevens: info@boerennatuur.nl en 030-2769890

Carleen Weebers

Adviseur
Carleen Weebers is te bereiken via cweebers@boerennatuur.nl of via 06-15856273. Carleen werkt op maandag tot en met donderdag.

Christa Huizing

SCAN-ICT Helpdesk
Sinds juni 2015 is Christa Huizing de SCAN-ICT-deskundige van BoerenNatuur. Collectieven kunnen bij Christa terecht met al hun vragen over de software die wordt gebruikt voor de uitvoer van ANLb. Zo ondersteunt ze hen om het maximale uit SCAN-ICT te halen en zoveel mogelijk efficiënt te werken. Op deze manier draagt zij haar steentje bij aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Christa houdt zich onder andere bezig met:
 • SCAN-ICT Helpdesk;
 • Trainingen SCAN-ICT;
 • Handleidingen en nieuwsbrieven SCAN-ICT;
 • Testen van nieuwe functionaliteiten SCAN-ICT;
 • Gebruikersgroep SCAN-ICT;
 • Bouw- en beheerteam SCAN-ICT.
Christa Huizing is te bereiken via helpdesk@boerennatuur.nl. De SCAN-ICT Helpdesk is telefonisch te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 16:30 via 085 - 40 17 831

Coby Dekker

Algemeen bestuurslid

Coby Dekker is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigd de provincie Flevoland. Daarnaast is zij voorzitter van Flevoland Agrarisch Collectief. Contact: voorzitter@flevolandsagrarischcollectief.nl

Evelien Verbij

Directeur
Evelien Verbij is op 1 februari 2017 begonnen als directeur van BoerenNatuur. Ze is geboren in Waterland, Noord-Holland, als dochter van een melkveehouder. Sinds jaar en dag is Evelien actief in het agrarisch natuurbeheer. De passie voor onze boerennatuur is haar met de paplepel ingegeven. Evelien kenmerkt zich door een gezonde dosis doorzettingsvermogen, ondernemingszin, optimisme en pragmatisme. Evelien woont in Zeist met haar man en twee zoontjes. Evelien houdt zich onder andere bezig met:
 • Algemene belangenbehartiging en belangenbehartiging ANLb
 • Het verenigingsmanagement en de besluitvorming binnen de vereniging
 • De dagelijkse leiding van de werkorganisatie van BoerenNatuur
Evelien Verbij is te bereiken via everbij@boerennatuur.nl of via 06-52381887 Evelien werkt van maandag t/m donderdag.

Henk Jan Soede

Algemeen bestuurslid

Henk Jan Soede is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigd de provincie Utrecht. Daarnaast is hij voorzitter van Rijn Vecht & Venen. Contact: kantoor@rijnvechtenvenen.nl

Henk Smith

Dagelijks bestuurslid

Henk Smit is dagelijks bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigd de provincie Groningen. Daarnaast is hij voorzitter van Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen. Contact: info@anog.nl

Henk van ’t Land

Algemeen bestuurslid

Henk van 't Land is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigd de provincie Drenthe. Daarnaast is hij voorzitter van Agrarisch Natuur Drenthe. Contact: info@andrenthe.nl

Inger Wilms

Adviseur
Inger Wilms heeft biologie gestudeerd in Leiden. Daarna heeft ze een aantal jaren de Nederlandse visserijbelangen behartigt. Vanaf 1 september 2017 behartigt ze de belangen van de leden van BoerenNatuur. Daarbij houdt ze zich voornamelijk bezig met het realiseren van de wensen van onze leden op het gebied van de SCAN-ict: hoe kan de ICT nog beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk van onze leden. Dit vanuit de drive om van betekenis te zijn voor onze leden zodat zij zich kunnen richten op waar zij goed in zijn: samen met de deelnemers in het veld zorgen voor onze boerennatuur. Inger woont met haar vriend en zoontjes in Hilversum. Inger houdt zich onder andere bezig met:
 • SCAN-ict werkend en passend maken voor onze leden
 • Afstemming met RVO.nl en ICT leveranciers
 • Doorvoeren wijzigingen SCAN-ict bij nieuw beheerjaar
 • Voorzitten bouw- en beheerteam SCAN-ict en gebruikersgroep SCAN-ict
 • Invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • Vragen rondom certificering van de agrarische collectieven
Inger Wilms is te bereiken via iwilms@boerennatuur.nl of via 06-23260330 Inger werkt van maandag t/m donderdag.

Jan van der Biezen

Algemeen bestuurslid

Jan van der Biezen is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigt de provincie Noord-Brabant. Daarnaast is hij voorzitter van ANB Oost-Brabant. Contact: jgvdbiezen@gmail.com

Jan Willem Lagerweij

Algemeen bestuurslid

Jan Willem Lagerweij is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigd de provincie Gelderland. Daarnaast is hij voorzitter van Agrarisch Natuur Collectief Veluwe. Contact: info@collectiefveluwe.nl

Joop Alssema

Penningmeester en dagelijks bestuurslid

Joop Alssema is penningmeester en dagelijks bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigd de provincie Overijssel. Daarnaast is hij voorzitter van Collectief Noord West Overijssel. Contact: joop@alssema.com

Lenore Walsweer

Secretariaat
Lenore Walsweer ondersteunt de medewerkers van BoerenNatuur op het secretariële gebied. Contactgegevens: info@boerennatuur.nl en 030-2769890

Lisa Deijl

Junior Adviseur
Sinds september 2018 is Lisa Deijl Junior Adviseur bij BoerenNatuur. Bereikbaar via ldeijl@boerennatuur.nl.

Marian Merkelbach

Algemeen bestuurslid

Marian Merkelbach is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigd de provincie Noord-Holland. Daarnaast is zij voorzitter van De Lieuw Texel. Contact: info@DeLieuw.nl

Marinus Rooken

Algemeen bestuurslid

Marinus Rooken is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigd de provincie Zuid-Holland. Daarnaast is hij voorzitter van Agrarisch Collectief Krimpenerwaard. Contact: marinus@collectiefkrimpenerwaard.nl

Rinus van ’t Westeinde

Dagelijks bestuurslid

Rinus van 't Westeinde is dagelijks bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigd de provincie Zeeland. Daarnaast is hij voorzitter van Poldernatuur Zeeland. Contact: info@poldernatuurzeeland.nl

Ton Lenders

Algemeen bestuurslid

Ton Lenders is algemeen bestuurslid van BoerenNatuur en vertegenwoordigd de provincie Limburg. Daarnaast is hij voorzitter van Natuurrijk Limburg. Contact: info@natuurrijklimburg.nl

Willemien Geertsema

Adviseur
Willemien werkte in Wageningen aan ecologisch onderzoek, gericht op de samenhang tussen natuur en landbouw. Haar kennis en ervaring zet ze sinds september 2017 in bij BoerenNatuur. De versterking van een positieve wisselwerking tussen natuur en landbouw is voor haar een belangrijke drijfveer. Willemien houdt zich onder andere bezig met:
 • Ecologische effectiviteit van beheerpakketten (o.a. via Commissie Beheerpakketten)
 • Kenniskringen
 • Pilots Duurzame landbouw van LNV
 • Ze vertegenwoordigt BoerenNatuur in diverse overleggen met BIJ12, RVO en kennisinstellingen
Willemien Geertsema is te bereiken via wgeertsema@boerennatuur.nl of via 06-12091753 Willemien werkt van maandag t/m donderdag.  

Wouter Hakkeling

Adviseur
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer is de rode draad in het werkzame leven van Wouter Hakkeling: via Dienst Landelijk Gebied, Veelzijdig Boerenland en SCAN is hij nu helemaal op zijn plek bij BoerenNatuur. Bij BoerenNatuur houdt hij zich voornamelijk bezig met het ondersteunen bij het delen van kennis en het doorontwikkelen van de beheermonitoring. Verder is hij secretaris van het Deskundigenteam Cultuurlandschap van het Kennisnetwerk OBN, een netwerk waar nieuwe kennis op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor en met de collectieven wordt ontwikkeld en gedeeld. Wouter woont met zijn vriendin en twee zoontjes in Baarn. Wouter houdt zich onder andere bezig met:
 • Ondersteunen van de kenniskringen
 • Organiseren van de jaarlijkse BoerenNatuurdag
 • Ondersteunen van de commissie beheerpakketten
 • Deskundigenteam Cultuurlandschap
Wouter Hakkeling is te bereiken via whakkeling@boerennatuur.nl of via 06-41132589. Wouter werkt op maandag tot en met donderdag.