Home / Wat doen we? / Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Toekomstbestendig

BoerenNatuur heeft een duidelijke stelling in het debat over natuurinclusieve landbouw. BoerenNatuur ziet natuurinclusieve landbouw als de nieuwe gangbare landbouw. Natuurinclusieve landbouw moet daarom een systeembenadering zijn waarbij een boer in al zijn bedrijfsbeslissingen rekening houdt met de natuur op en rond zijn bedrijf. Bodemleven, plaag-bestrijdende insecten, grutto’s en korenbloemen, maar ook zorgen voor goede omstandigheden voor natuur in de omgeving. Een bedrijf natuurinclusief noemen als het – op basis van bijvoorbeeld een puntensysteem – voldoende maatregelen in praktijk brengt. Het systeem is landelijk maar regionaal worden de prioriteiten vastgesteld en wordt maatwerk geleverd. Onze leden kunnen hier een centrale rol in spelen.

Boerennatuur | natuurinclusieve landbouw | Kenniskring | Agrarisch natuurbeheer

Natuurinclusieve landbouw moet niet alleen de norm in het veld worden maar ook in de schoolbanken. Zeker in het agrarisch onderwijs zullen we continu de boodschap moeten uitdragen dat boeren zonder een gezond, compleet natuurlijk systeem niet houdbaar is.

Subdoelen:

  • Onze leden hebben een rol in de keten, zowel in akkerbouw als melkveehouderij, bij het bevorderen van bodem, klimaat, water, natuur en landschap
  • Onze leden hebben een brede rol in het versterken van het landbouwsysteem in hun regio
  • Onze leden spelen in een volgend Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een centrale rol in de uitvoering van het ANLb
Deel deze pagina