Home / Wat doen we? / Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

BoerenNatuur heeft een duidelijke stelling in het debat over natuurinclusieve landbouw. BoerenNatuur ziet natuurinclusieve landbouw als de nieuwe gangbare landbouw, het ANLb is daar een belangrijk onderdeel van. Natuurinclusieve landbouw moet daarom een systeembenadering zijn waarbij een boer in al zijn bedrijfsbeslissingen rekening houdt met de natuur op en rond zijn bedrijf. Bodemleven, plaag-bestrijdende insecten, grutto’s en korenbloemen, maar ook zorgen voor goede omstandigheden voor natuur in de omgeving. Een bedrijf natuurinclusief noemen als het – op basis van bijvoorbeeld een puntensysteem – voldoende maatregelen in praktijk brengt. Het systeem is landelijk maar regionaal worden de prioriteiten vastgesteld en wordt maatwerk geleverd. Onze leden kunnen hier een centrale rol in spelen.

Afbeelding downloaden

Deel deze pagina