Home / Samenwerking Arla Foods, Trees For All en BoerenNatuur

Samenwerking Arla Foods, Trees For All en BoerenNatuur

Om de biodiversiteit op en rond boerderijen verder te vergroten, werkt Arla Foods Nederland langdurig samen met BoerenNatuur, de agrarische collectieven en Trees for All. Boeren die hun melk leveren aan Arla biologisch en Melkunie krijgen de mogelijkheid om samen 125.000 inheemse bomen en struiken aan te planten. In de toekomst zullen ook andere thema’s, zoals de bescherming van weidevogels, blijvend- en kruidenrijk grasland en duurzame boslandbouw onderdeel zijn van het Arla Foods ReNature programma.

Plan op maat voor maximale impact
Doordat Arla Foods, Trees for All, BoerenNatuur en de agrarische collectieven de handen ineen te slaan, krijgen geselecteerde boeren een beplantings- en beheerplan op maat om de biodiversiteit op hun percelen en het erf rond hun boerderij te vergroten. Het gaat daarbij om de aanplant van streekeigen boom- en struiksoorten, die passen bij het landschap en de bodem.
De agrarische collectieven worden gevraagd een plan op maat op te stellen voor aanplant en beheer, en gaan hiervoor een overeenkomst aan met de deelnemers. Deelnemende boeren krijgen naast het advies het plantmateriaal en een bijdrage voor het onderhoud van de aangeplante bomen en struiken voor 10 jaar. Daarmee wordt geborgd dat de aangeplante landschapselementen blijvend het landschap zullen verrijken.

Planning
In 2023 en 2024 worden alle boeren geselecteerd, aanplant- en beheerplannen op maat gemaakt door de collectieven in samenspraak met de boer en de inheemse soorten aangeplant. 2025 – 2035 worden de aangeplante landschapselementen beheert en gemonitord.

Meer info: Linda Romijn: lromijn@boerennatuur.nl 06-12087170

Nieuwsberichten
Brabants Dagblad – Samen graven voor meer soorten planten en bomen op het boerenland; proef van start in Eerde
De Boerderij – Arla Foods plant bomen voor meer biodiversiteit rondom boerenerven
Nieuwe Oogst – Boeren planten 125.000 bomen via Arla en BoerenNatuur
Melkvee – Arla koopt bomen en struiken voor haar leden

Deel deze pagina