Home / Actueel / Uncategorized / Vacature bij Boerennatuur Zuid-Holland: Provinciaal project- en beleidsmedewerker (24 uur)

Vacature bij Boerennatuur Zuid-Holland: Provinciaal project- en beleidsmedewerker (24 uur)

Boerennatuur Zuid-Holland is het samenwerkingsverband van de acht collectieven die het Agrarisch Natuur- Landschaps- en Waterbeheer (ANLb) in de provincie Zuid-Holland uitvoeren. Bij de collectieven zijn ruim 1100 boeren aangesloten. Zij voeren behalve het ANLb ook projecten uit op o.a. het gebied van biodiversiteit, waterbeheer, bijen en wandelpaden.

Het samenwerkingsverband is op zoek naar een enthousiaste gemotiveerde medewerk(st)er die in staat is de verbindende kracht te vormen tussen de verschillende collectieven. Uitvoering te geven aan gemeenschappelijke projecten en de collectieven te vertegenwoordigen in verschillende provinciale overleggen. De collectieven zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het agrarisch natuur- landschaps- en waterbeheer in hun werkgebied. Uitgangspunt vormt daarbij een rendabele en duurzame landbouw en versterking van biodiversiteit.

Profiel medewerk(st)er agrarisch natuur- landschaps- en waterbeheer
– HBO- Academisch werk- en denkniveau
– Beschikking over breed “netwerk”, binnen de agrarische en groene sector
– Vertaalslag kunnen maken tussen de te behalen doelen en van doelen naar functies. Daarbij ook kunnen inleven in belangen van andere gebiedspartijen
– Bij voorkeur ervaring bij een vergelijkbare organisatie (op regionaal niveau kunnen werken met verschillende gebiedspartijen en belangen)
– Beschikt over goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht
– Is samen met de bestuursleden mede verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie
– Heeft gevoel voor complexe (bestuurlijke) verhoudingen met overheden en natuurorganisaties.
– Vaardigheid om als volwaardige gesprekspartner met provincie en andere gebiedspartijen deel te nemen in provinciale en gebiedsprocessen
– Bedrijfseconomische kennis
– Kennis van andere gebiedsdoelen voor de afstemming hier op
– Gebieds- en/of beheerplannen kunnen onderbouwen
– Kennis van POP3 ten behoeve van de onderbouwing van subsidieaanvragen en de uitvoering ervan evenals de daaronder liggende Europese regelgeving
– Beschikt over kennis van de verschillende subsidiemogelijkheden en is in staat om daar adequaat gedegen onderbouwde aanvragen voor in te dienen.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een contract voor één jaar en hebben de intentie om dit bij goed functioneren om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Voor de functie hanteren we schaal 8 van de CAO Bos- en Natuurbeheer, onderdeel De Landschappen. We gaan vooralsnog uit van een functie van 24 uur in de week. Er wordt vanuit huis gewerkt.

Sollicitaties
Reacties uiterlijk op 21 januari 2022.
Heb jij, of weet jij iemand die interesse heeft in deze afwisselende functie, neem dan contact op met de secretaris Ed de Meijer, eddemeijer@casema.nl of tel: 06-11607058.

14 januari 2022
Deel dit bericht