Home / Actueel / Uncategorized / Theo Thewessen – DB Bestuurder vereniging/interne organisatie/ict

Theo Thewessen – DB Bestuurder vereniging/interne organisatie/ict

Theo Thewessen is als opgegroeid op het platteland in Zuid-Limburg en heeft vervolgens in Wageningen cultuurtechniek gestudeerd. Dit omdat hij beter wilde begrijpen hoe het ‘ecosysteem’ van de omgeving in elkaar zit en hoe landbouw, landschap en natuur op elkaar ingrijpen. Hij heeft zich vervolgens gericht op de rol van data en GIS bij de inrichting van ons landschap en hoe deze kunnen helpen om het landschap beter te begrijpen. Om vervolgens betere keuzes te kunnen maken.

In zijn hele loopbaan vind je die relatie tussen GIS en landschap terug: in zijn functie als afdelingshoofd bij het Planbureau voor de Leefomgeving met als doel inzicht te krijgen in bodem- en waterkwaliteit door middel van GIS; en ook in zijn functie als mede-eigenaar van Geodan, een bedrijf dat zicht richt op het toepassen van GIS/geoinformatie voor een betere leefomgeving. Geodan is in 2021 gefuseerd met een ander GEO-bedrijf waardoor Theo nu meer tijd heeft om zich ook buiten Geodan in te zetten voor zijn groene passie: bijdragen aan een leefomgeving waarin landbouw en natuur elkaar kunnen versterken.

Theo heeft in zijn rol als COO (Chief Operations Officer) het bedrijf Geodan mede laten groeien van een twintigtal medewerkers naar ruim 160 medewerkers. Hij was verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt laten verlopen van de werkprocessen en de teams en uiteraard het strategisch doorontwikkelen van het bedrijf. Hij wil graag deze ervaringen inzetten om met BoerenNatuur en de collectieven mee te denken in welke ontwikkelingen er nodig zijn en daarbij te ondersteunen. De SCAN-ict is het centrale ICT-systeem dat door alle collectieven wordt gebruikt voor het ANLb. Theo wil graag zijn kennis en ervaring op het gebied van data en GIS inzetten om mee te denken in de strategische doorontwikkeling van de SCAN-ict.

Daarnaast heeft Theo ook een sterke link met het onderwijs en kennis. Hij is van 2015-2019 lector geweest bij HAS Hogeschool (thans HAS Green Academy) en heeft zich daar beziggehouden met de vraag hoe we in de domeinen agro, food en leefomgeving slim kunnen omgaan met alle data die we verzamelen. Deze relatie met het onderwijs en het hart voor kennis komt goed van pas bij BoerenNatuur waar we ook sterk inzetten op het delen van kennis tussen collectieven en het zorgen dat de nieuwste inzichten op het gebied van kennis bij de collectieven terecht komen.

Tenslotte heeft Theo ook ruime bestuurlijke ervaring, zo was hij jarenlang vicevoorzitter van de branchevereniging GeoBusiness en leidt hij nu namens de gemeente Den Bosch de ontwikkeling van een kennis-ecosysteem voor het Innovatie Kwartier Den Bosch. Theo is heel gemotiveerd om zijn kennis en ervaring in te zetten voor BoerenNatuur en de organisatie weer een stap verder te brengen.

16 november 2023
Deel dit bericht