Home / Actueel / Uncategorized / Kenniskringen BoerenNatuur

Kenniskringen BoerenNatuur

BoerenNatuur initieert drie kenniskringen voor kennisuitwisseling tussen collectieven. Experts van buitenaf worden hierbij betrokken om zo samen met de collectieven het beheer van de leefgebieden verder te verbeteren. De kringen dienen ter ondersteuning van het lerend beheren in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De focus ligt op inhoudelijke vragen rondom uitvoering van beheer in het veld. Vragen rondom monitoring, planning van beheer, contact met deelnemers en vrijwilligers worden behandeld. De kenniskringen zijn georganiseerd vanuit de leefgebieden: Open Akker, Open Grasland/weidevogelbeheer, Natte en Droge Dooradering en Water.

Kenniskring Open Grasland/Weidevogelbeheer
10 April is de kenniskring Open Grasland/Weidevogelbeheer waar, bij Collectief Noord West Overijssel (CNWO), de aanleg en onderhoud van plas-dras aan bod komt. Er wordt gekeken bij twee boerenbedrijven naar verschillende soorten plas-dras en Joachim van der Valk (coördinator CNWO) en Debby van Rotterdam (ingenieur bij NMI-agro) geven presentaties over de laatste stand van de kennis over plas-dras.

Kenniskring Open Akker
Bij de laatste kenniskring Open Akker in januari ging het over de aanpak van beheermonitoring van akkervogels en de resultaten van de beheermonitoring in Oost-Groningen. ’s Middags ging men het veld in om diverse wintervoedselakkers in de omgeving van Rolde te bekijken. Deze kenniskring was georganiseerd door ANOG, Agrarische Natuur Drenthe en BoerenNatuur in samenwerking met Sovon en ecoloog Bauke Koole. BoerenNatuur ziet dat bij de collectieven die aan akkervogelbeheer doen, een grote motivatie is om beheermonitoring op dezelfde manier aan te pakken. Momenteel wordt gekeken of een gezamenlijke analyse van de monitoringsdata mogelijk is.

Kenniskring Droge en Natte Dooradering en Water
Komend jaar gaat de kenniskring Droge en Natte Dooradering en Water aan de slag met o.a. ecologisch slootschonen en monitoring van de natte dooradering in samenwerking met RAVON. Als aanvulling op dit onderwerp komt ook monitoring van Natte Dooradering aan de orde.

9 april 2019
Deel dit bericht
Geplaatst in:
Click to access the login or register cheese