Home / Actueel / Uncategorized / Een stap richting meer natuurinclusieve landbouw

Een stap richting meer natuurinclusieve landbouw

In de provincie Gelderland werken veel partijen samen om in Gelderland de landbouw meer natuurinclusief te maken. Hiervoor is een budget van zes miljoen euro uitgetrokken om vier jaar lang te werken aan meer natuurinclusieve landbouw. Binnen het programma kunnen agrariërs hulp krijgen om een nieuw natuurinclusief bedrijfsplan te schrijven, dit kan op verschillende manieren tot stand komen. De drie Gelderse agrarische collectieven VALA, Veluwe en Rivierenland helpen hierbij.

Er zijn vier verschillende soorten bedrijfsplannen. En dat begint aan de keukentafel. Wat speelt er op dat bedrijf, wat wil de boer? Dan bekijkt de boer samen met een medewerker van het agrarische collectief naar de bestaande situatie; de hoogteligging, de bodemkaart, de historie van het landschap, doelstellingen voor bodem- en waterbeheer, wordt er al ANLb uitgevoerd en bij melkveehouders kijkt men naar de kringloopwijzer. Al deze gegevens worden bij elkaar gebracht waarbij gekeken wordt waar je het beste iets kan verbeteren om meer natuurinclusief te werken, het liefst met een gesloten kringloop.

Als de meeste winst te behalen valt bij natuur en biodiversiteit, dan maken de collectieven zelf de natuurinclusieve bedrijfsplannen. Als de bedrijfsplannen meer gericht zijn op bodem, water of kringloop dan huurt het collectief een externe expert in. Gaat het meer om burgerbetrokkenheid, als de boer bijvoorbeeld meer met vrijwilligers wil werken, dan helpt Landschapsbeheer Gelderland met het ontwikkelen van dat bedrijfsplan.

Het project maakt het mogelijk om de bedrijfsplannen te maken, het uitvoeren van maatregelen kan lopen via ANLb of andere sporen. De bedrijfsplannen kunnen wel meteen aangeboden worden. Een melkveehouder kan bij de uitvoering bijvoorbeeld kiezen voor kruidenrijke graslanden. Dat is goed voor je bodem en goed voor je koeien. Hiermee scoor je hoger in biodiversiteitsprogramma’s van zuivelbedrijven en dat levert meer geld op. Je kan ook meer financieel voordeel halen uit meer eigen eiwitten produceren of gekoppeld worden aan een akkerbouwer om een kringloop te sluiten.

Akkerbouwers kunnen kiezen voor graanstoppels laten staan of gewas diversificatie, waarbij je 2 a 3 verschillende soorten gewassen teelt afhankelijk van de hoeveel hectare akkerland die je bezit. Al deze maatregelen kunnen bedrijven helpen naar een meer natuurinclusieve landbouw en ze toekomstbestendiger maken. De provincie Gelderland hoopt met dit project dat het voor boeren makkelijker wordt om die stap te zetten. Meer weten of mee doen, bekijk dan de website van het programma.

22 september 2021
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese