Home / Actueel / Uncategorized / BoerenNatuurdag 2019 – Blik vooruit!

BoerenNatuurdag 2019 – Blik vooruit!

De BoerenNatuurdag 2019 op 15 maart was een geslaagde dag vol workshops, presentaties en discussies om inspiratie op te doen, te leren en kennis te delen. En dat is gelukt! Ruim 250 mensen, voornamelijk bestuurders en medewerkers, van de 40 agrarische BoerenNatuur collectieven, konden kiezen uit een programma verzorgd door 29 verschillende sprekers en sprekersduo’s. Ze hebben met elkaar kennis gedeeld over onder meer het effectief maatregelen nemen voor insecten, akkervogelbeheer, het veranderen van organisaties, klimaatslim boeren op veen, duurzaamheidsplannen melkveehouderij in Drenthe, over bodem, water, kruidenrijk grasland en samenwerken met Staatsbosbeheer.

Bekijk hier de foto’s en video van de dag.

Alex Datema voorzitter BoerenNatuur opende de dag met een blik vooruit. Naar het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLb) en de daar bijbehorende landelijke GLb-pilots waarin BoerenNatuur en LTO Nederland samenwerken. Over nog meer natuurinclusieve landbouw en nog meer natuur- en landschapsbeheer. Gevolgd door Shera van den Wittenboer over Panorama Nederland. Wat een toekomstperspectief geeft voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Over klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. En zie daar de link met BoerenNatuur-leden. 

Er is inspiratie en kennis opgedaan en vooral gedeeld. De BoerenNatuur-leden zijn over heel Nederland verspreid, iedereen is elke dag bezig met onze natuur en landschappen. Samen weten we meer en met elkaar hebben we meer impact.

19 maart 2019
"Samen weten we meer en met elkaar hebben we meer impact."
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese