Home / Actueel / Uncategorized / Pilot BoerenNatuur en Duurzame Zuivelketen van start

Pilot BoerenNatuur en Duurzame Zuivelketen van start

Zuivelsector en collectieven bundelen krachten voor natuur en landschap
Vrijdag 15 maart is de pilot ‘Zuivel versterkt natuur en landschap’ officieel van start gegaan. BoerenNatuur en de Duurzame Zuivelketen geven met de pilot een belangrijke impuls aan het zichtbaar maken en versterken van natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders.

Doel
Met de pilot ‘Zuivel versterkt natuur en landschap’ verkennen BoerenNatuur en de Duurzame Zuivelketen of het mogelijk is om de kennis en organisatie van de agrarische collectieven in te zetten voor alle melkveehouders. Dit met als doel het zichtbaar maken en versterken van natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders. Aan de pilot doen dit jaar 15 collectieven, 383 melkveehouders en vier zuivelondernemingen mee.

Inspanning alle melkveehouders
Melkveehouders leveren met hun natuur- en landschapsbeheer een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit. Hun inspanningen op dit gebied – zoals het beheer van houtwallen, natuurvriendelijke oevers of kruidenrijke graslanden – komen nu alleen in aanmerking voor een subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) als ze liggen in door de provincie begrensde leefgebieden. Met deze pilot willen we onderzoeken of het ook mogelijk is voor boeren buiten deze gebieden om hun bijdrage aan natuur en landschap te laten registeren door de agrarische collectieven.

Landelijk dekkend registratiesysteem
Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan in de pilot besluiten BoerenNatuur en DZK of in 2020 een landelijk dekkend registratiesysteem beschikbaar kan komen voor alle zuivelondernemingen en alle melkveehouders. Op basis van dit systeem kunnen vervolgens de zuivelondernemingen het natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders stimuleren via hun duurzaamheidsprogramma’s.

Verantwoording
De Duurzame Zuivelketen (DZK) is het gezamenlijke duurzaamheidsprogramma van 13 zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO Nederland) en valt onder ZuivelNL. De Duurzame Zuivelketen zet zich in voor een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector en richt zich binnen de zuivelsector op een klimaatneutrale ontwikkeling, continue verbetering van dierenwelzijn, behoud van weidegang en behoud van biodiversiteit en milieu.

BoerenNatuur is de landelijke vereniging van de 40 agrarische collectieven die zich gezamenlijk inzetten voor een landbouw die bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio versterkt. Dit doet ze door de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en landelijke en regionale projecten. Ruim 9.000 deelnemers, voornamelijk boeren, voeren binnen hun agrarisch collectief het feitelijke beheer van natuur en landschap uit op hun eigen gronden.

19 maart 2019
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese