Home / Actueel / Uncategorized / BoerenNatuur benoemt drie nieuwe bestuurders

BoerenNatuur benoemt drie nieuwe bestuurders

Op 16 november jl. heeft de algemene ledenvergadering van BoerenNatuur drie nieuwe bestuursleden benoemd: Marije Klever, Henk Smith en Theo Thewessen.    

De leden van BoerenNatuur hebben drie dagelijks bestuurders gekozen: voorzitter Marije Klever, melkveehouder in de Meern (Utrecht), vicevoorzitter Henk Smith, akkerbouwer in Beerta (Groningen) en bestuurslid interne organisatie en vereniging Theo Thewessen, COO bij Geodan. De nieuwe bestuurders gaan alle drie met hun eigen expertise BoerenNatuur, de collectieven en de boeren helpen om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer nog effectiever en succesvoller te maken.

BoerenNatuur is de koepelorganisatie van de 40 agrarische collectieven. Zij organiseren het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) met meer dan 11.000 boeren vanuit de overtuiging dat natuurinclusieve landbouw de bodem, het klimaat, het water, de natuur en het landschap op het agrarisch bedrijf en in de regio versterkt.

Na het vertrek van de vorige voorzitter, Alex Datema, heeft Dirk de Lugt het afgelopen half jaar de rol van interim-voorzitter van Boerennatuur op zich genomen. De Lugt: “De functie heeft mijn enthousiasme over het ANLb en het werk van de collectieven vergroot en ben positief verrast over de kennis en de bevlogenheid bij de collectieven, maar ook gezien dat de daadkracht bij de overheid mist. Politieke en bestuurlijke omgeving moeite heeft om keuzes te maken voor de toekomst van het ANLb en de collectieven. Terwijl dit unieke stelsel met vele gemotiveerde boeren het verdient om vol ondersteunt te worden.” Met veel vertrouwen geeft hij het stokje door aan de drie nieuwe bestuurders.

Het nieuwe dagelijks bestuur

Marije Klever zet zich in om de kloof tussen beleid en werkelijkheid te verkleinen, zodat beleid daadwerkelijk bijdraagt aan een natuurinclusieve landbouw met meer impact. De melkveehouder was jarenlang bestuurder bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

Henk Smith heeft het ANLb in zijn DNA zitten: zowel op zijn akkerbedrijf, als op agrarische bedrijf van zijn vrouw, en in zijn bestuurlijke functies. Bij de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) is hij 14 jaar bestuurder geweest. Al zijn kennis over ANLb en natuurinclusieve landbouw zet Smith in om bij te dragen aan een groene agrarische sector.

Theo Thewessen heeft een schat aan kennis en ervaring op het gebied van data en het doorontwikkelen van organisaties. Zijn kennis wil hij inzetten om mee te denken over de strategische doorontwikkeling van SCAN-ict en de collectieven. SCAN-ict is cruciaal voor de uitvoering van het ANLb: in dit systeem registreren en controleren de collectieven het beheer van de deelnemers, gevolgd door een uitbetaling.

Het nieuwe dagelijks bestuur van BoerenNatuur gaat zich, samen met de deelnemers, de collectieven, het bestuur en de werkorganisatie van BoerenNatuur de komende jaren inzetten voor een landbouw die samen gaat met natuur en landschap en oog heeft voor de individuele boer.

Lees de drie profielen van de nieuwe bestuurders; Marije Klever, Henk Smith en Theo Thewessen.


Voor meer informatie en verzoeken om interviews kunt u zich richten tot Annemieke Dunnink via communicatie@boerennatuur.nl of 06-24243697.

16 november 2023
Deel dit bericht