Home / Kennis / Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland is een landschapstype met grasland met meer dan 15 tot wel 40 verschillende plantensoorten verspreid over het hele perceel. Extensief kruidenrijk grasland wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van bodemleven, insecten en weidevogels, heeft een open diverse structuur, is kleurrijk, en wordt jaarrond beheert met een rustperiode in het voorjaar. Deze extensieve graslanden worden minder bemest dan gangbare percelen met Engels raaigras. In het voorjaar en vaak in de zomer krijgen de diverse plantensoorten de gelegenheid om tot bloei te komen en zaden te vormen. Naast deze extensieve kruidenrijke graslanden kiezen boeren ook voor productief kruidenrijke grasland. Deze factsheet behandelt deze verschillende typen kruidenrijk grasland, de redenen om te kiezen voor kruidenrijk grasland en hoe het beheer ervan werkt.

Alles over kruidenrijk grasland in vier video’s
In deze videoreeks zijn aan het woord kruidenrijk grasland experts Wim Schippers, auteur van de praktische gids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’  en Rob Geerts, onderzoeker bij Wageningen University and Research en werkzaam bij agrarisch collectief VALA. In vier delen vertellen zij alles over dit onderwerp.
1. Wat is kruidenrijk grasland?
2. Waarom is het onmisbaar?
3. Hoe realiseer je het?
4. Kruidenrijk grasland in het veld.

In de laatste video is ook melkveehouder Henry Steverink aan het woord om te vertellen hoe hij in de praktijk zijn kennis toepast. Zie de vier video’s hieronder.

1. Wat is kruidenrijk grasland?

2. Waarom is het onmisbaar?    

3. Hoe realiseer je het?

4. Kruidenrijk grasland in het veld

Deel deze pagina