Home / Actueel / Uncategorized / Ontwikkelingen rond KPI’s

Ontwikkelingen rond KPI’s

BoerenNatuur heeft in samenwerking met partners van de stichting Biodiversiteitsmonitor twee Kritische Prestatie Indicatoren ontwikkeld; de KPI Natuur en Landschap en de KPI Kruidenrijk grasland. Onderzoekers van WUR en het Louis Bolk Instituut en het ministerie van LNV zijn geïnteresseerd om KPI’s waarschijnlijk wat aangepast ook voor duurzaamheidsdoelen in de akkerbouw en kringlooplandbouw te gebruiken.

BoerenNatuur is in samenwerking met anderen aan het onderzoeken of de KPI’s gebruikt kunnen worden om eenduidig de inzet voor de biodiversiteit te meten in meerdere agrarische sectoren. We kijken ook naar de mogelijkheid van een derde KPI, voor groenblauwe dooradering, die verbindingen in het landschap en/of ‘connectiviteit’ op het eigen bedrijf ten behoeve van biodiversiteit beloont.

KPI’s voor belonen transitie
Om de transitie naar natuurinclusieve landbouw te stimuleren wil je dat alle boeren beloond kunnen worden voor hun inzet voor natuur en landschap, dus niet alleen ANLb boeren. Het liefst wil je dat boeren door overheden en ketenorganisaties ‘gestapeld beloond worden voor hun inzet. Dit belonen kan mogelijk worden gemaakt door hun prestatie meetbaar te maken in de vorm van Kritische Prestatie Indicatoren.

Pilot met akkerbouwers
In de PPS Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw gebruiken we de ervaring met KPI’s in Brabants Bodem en KPI’s voor de biodiversiteitsmonitor om samen met onderzoekers van de WUR en het Louis Bolk Instituut te kijken wat goede KPI’s voor biodiversiteit in de akkerbouw zouden kunnen zijn.

Tegelijkertijd starten we in samenwerking met Boerenverstand en de agrarische collectieven Poldernatuur Zeeland, ANB West-Brabant en Agrarische Natuur Drenthe een mini-pilot met een 5-tal akkerbouwers om bij hun score’s op KPI’s te bekijken.

6 juli 2021
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese