Home / Kennis / Klimaat

Klimaat

In 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn. Een ingewikkelde uitdaging, daar een deel van de uitstoot van broeikasgas niet te vermijden is: koeien produceren methaan en uit kunstmest komt lachgas vrij, beide broeikasgassen. Anderzijds legt de sector ook CO2 vast: in de bomen, de bodem en het gras. Dat draagt weer bij aan de reductiedoelstelling. Onder veranderende klimaatomstandigheden (zoals extremer weer) en onder nieuwe wetgeving veranderen keuzes voor bedrijfsvoering. Daarnaast ontstaan er steeds meer initiatieven die klimaatmaatregelen die boeren nemen willen compenseren met geld uit het bedrijfsleven.

Deel deze pagina