Home / Actueel / Uncategorized / Welbegrepen eigenbelang

Welbegrepen eigenbelang

Drie jaar werken we nu in Nederland met 40 collectieven. Elk collectief is een groep boeren die samen de verantwoordelijkheid neemt om het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb) uit te voeren. In deze collectieven werken nu zo’n 9.000 boeren op hun bedrijf aan maatregelen om de biodiversiteit te versterken en het landschap te onderhouden. In die drie jaar is het beheer gegroeid in omvang en in kwaliteit. Door de sturing die een collectief heeft op de plaats en de samenhang van het uit te voeren beheer is het de collectieven gelukt om het beheer daar te laten landen waar het het meeste effect heeft. Een ander belangrijk aspect van het succes is dat de collectieven actief kennis en ervaringen uitwisselen om zo ook hun boeren goed te kunnen adviseren bij het beheer.  

Gaat het ANLb nu de grutto redden?
Nee, dat gaan we met alleen het ANLb niet lukken. Willen we echt het verschil maken voor de biodiversiteit en het behoud van het agrarische cultuurlandschap? Dan is daar veel meer voor nodig. In ons position paper Natuur Inclusieve Landbouw hebben we beschreven waar we als BoerenNatuur dan aan denken.  

Het mooie is dat er op dit moment tal van initiatieven zijn die hier een bijdrage aan gaan leveren. Ik noem even ter inspiratie: het vandaag gelanceerde Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor het natuurherstel van Nederland; de Biodiversiteitsmonitor die wordt ingevoerd in de zuivel en ontwikkeld voor de akkerbouw; de Kringloop landbouw die door onze Minister als toekomstbeeld wordt neergezet; en het nieuwe GLB waarin de vergoeding nadrukkelijker wordt gekoppeld aan maatschappelijke diensten. Binnen al deze ontwikkelingen speelt biodiversiteit, natuur en landschap een rol en zal iedere boer met landbouwgrond zijn verantwoordelijkheid moet nemen. 

BoerenNatuur en de collectieven willen graag bijdragen aan deze ontwikkelingen door onze kennis en kunde in te zetten. Dat kan door boeren te adviseren en te ondersteunen bij hun beheer. Maar ook door te zorgen voor onderlinge afstemming van het beheer tussen boeren en andere grondeigenaren. Ook vastleggen en monitoren van het beheer door boeren kan door de collectieven worden gedaan zodat de betreffende boer deze data mogelijk kan gebruiken om zijn producten met een meerwaarde te vermarkten.   

De collectieven bestaan nu drie jaar, hun organisatie staat en we willen graag bijdragen aan een rijke toekomst van een natuur inclusieve landbouw in Nederland. Dat doen we als boeren samen met elkaar in samenwerking met andere partijen en altijd vanuit welbegrepen eigenbelang. 

 

Alex Datema 

Voorzitter BoerenNatuur 

 

19 december 2018
Deel dit bericht