Home / Actueel / Uncategorized / Duurzaamheidsplan melkveehouderij Drenthe

Duurzaamheidsplan melkveehouderij Drenthe

Duurzaamheidsplan melkveehouderij Drenthe

De provincie Drenthe pakt het anders aan. Geen verplichtingen, maar vrijwillige deelname aan een duurzaamheidsproject en belonen als streefwaardes gehaald worden. Vooruitstrevend plan waarin de provincie samenwerkt met de Drentse melkveehouders, ondersteund door (onder anderen): Dirksen management support B.V. (DMS), Takens Kringloop Advies en Agrarische Natuur Drenthe (AND) die de samenwerking hebben gezocht om melkveehouders te helpen bij het opstellen van een duurzaamheidsplan. Agrarische Natuur Drenthe, U.A. is één van de veertig collectieven die lid is van BoerenNatuur.

Plan
Zeventig procent van de provincie Drenthe bestaat uit agrarische grond. De provincie heeft een Natuurvisie 2040 geschreven waarin oog is voor de balans tussen ecologie en economie. Een van de punten is ‘aandacht voor natuur buiten de grotere natuurgebieden’. Hieronder valt dit duurzaamheidsplan. Waarin de hoofdvraag is: Hoe kunnen melkveehouders zelf bijdragen aan het duurzamer en toekomstgerichter maken van de grondgebonden melkveehouderij? Inzichtelijk maken welke duurzaamheidsopgave er op een melkveehouderij van toepassing is en welke stappen daarin gezet kunnen worden. Deze duurzaamheidsopgave sluit aan bij de doelen van de zuivelorganisaties (zie www.duurzamezuivelketen.nl), de Europese Unie, de Nederlandse overheid, de agrarische financiële sector en andere betrokken instanties. De ambitie van het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe is dat uiteindelijk zoveel mogelijk van de ongeveer duizend Drentse melkveehouderijen hieraan mee doen.

Pilot
Dit duurzaamheidsplan melkveehouderij behelst drie goede dingen vindt Jappie Riedstra, melkveehouder in Veenhuizen en bestuurder bij AND. “De provincie Drenthe zegt dat de landouw een belangrijke speler is, je doet vrijwillig mee gekoppeld aan een beloning en het plan laat zien waar je als melkveehouder staat. Dat laatste was de trigger om mee te doen.” Riedstra is melkveehouder, buiten het ANLb gebied, en één van de vijftig boeren die mee doet aan de pilot in 2018. “Je moet als agrariër verduurzamen, dat gaat niet meer weg. Er worden eisen aan je bedrijf gesteld en hoe ga je dat doen. Als je daar als boer daar niets mee doet ga je ten onder. En dit was een mooie kans die voorbij kwam. Een manier om een nulmeting te hebben van je bedrijf”. Riedstra gaf zich op voor de pilot, omdat hij nieuwsgierig was waar ze stonden met het melkveebedrijf. Er wordt gemeten met vijf indicatoren, waar je staat qua verduurzaming. Die indicatoren zijn hetzelfde als bij de duurzame melkveehouderij. Gekeken wordt naar fosfaat, stikstof, ammoniak, klimaat en weidegang. Aan elke indicator is een streefwaarde gekoppeld, per gehaalde waarde krijgt de melkveehouder 500 euro per jaar, voor drie jaar lang. Vanaf 1 januari 2019 kunnen voor 200 nieuwe melkveehouderijen duurzaamheidsplannen worden opgesteld.

Agrarische Natuur Drenthe
Waar het interessant wordt is waar de waardes niet gehaald worden. Daar komen DMS, Takens Kringloop Advies en Agrarisch Natuur Drenthe bij kijken. Iedere partij heeft zijn eigen expertise. Zij adviseren de agrariër op het punt waar ze nog verbetering kunnen toepassen. Welke stappen ze nog moeten zetten. Riedstra is één van de vijf boeren die op alle indicatoren goed scoorde, “Het is nog wel een hele kunst om daar te blijven”, aldus Riedstra. Het doel is om de overige 45 pilotboeren daar ook te krijgen. Deelnemers die op klimaat nog winst kunnen behalen worden geadviseerd door Agrarisch Natuur Drenthe. Zij gebruiken hun expertise op het vlak van biodiversiteit.

19 december 2018
Deel dit bericht