Home / Actueel / Uncategorized / Update GLB-pilot: samen bouwen we verder aan het nieuwe GLB

Update GLB-pilot: samen bouwen we verder aan het nieuwe GLB

Eén van de zeven GLB-pilots wordt uitgevoerd door LTO Nederland in samenwerking met Natuurrijk Limburg. Met de pilot ‘Sectorale bouwstenen’ krijgen boeren en tuinders in Nederland de kans om actief hun steentje bij te dragen aan de vormgeving van het nieuwe GLB. Hoe ze dit doen en waar ze binnen deze pilot momenteel druk mee bezig zijn, wist projectleider Wouter Rozendaal ons haarfijn te vertellen.

Toen BoerenNatuur eind vorig jaar de eerste update van deze pilot gaf, stond de enquête nog maar net online. Het was maar de vraag hoe groot het animo bij de boeren en tuinders zou zijn om deze in te vullen. Het was een unieke kans voor de sector om invloed uit te oefenen op beleid en mee te werken aan een ‘boerderijproof’ GLB. En dat heeft de pilot geweten! Maar liefst 1700 enthousiaste boeren en tuinders hebben door middel van de enquête aangegeven wat zij mogelijk achtten qua maatregelen voor milieu, klimaat en biodiversiteit. Een prachtig resultaat, waar het niet bij is gebleven. Tijdens de wintermaanden heeft de pilot diverse bijeenkomsten georganiseerd waar boeren en tuinders vanuit het hele land hun input konden leveren. Ook daar kwamen maar liefst 550 boeren op af. Al met al meer dan genoeg input om verder mee aan de slag te gaan.

Duidelijk beeld van wensen per sector
De enquête is al een tijdje gesloten en de resultaten worden verwerkt. Dit is een flinke klus, omdat ze binnen de pilot gekozen hebben voor een sectorale benadering. “We hebben in principe een algemene enquête gemaakt, maar wel met een aantal afslagen erin”, aldus Rozendaal, “Een akkerbouwer op zand kreeg bijvoorbeeld andere vragen voorgeschoteld dan een akkerbouwer op klei.” Hetzelfde gold natuurlijk voor de verschillende sectoren. Aan de hand van de resultaten worden speciale sectorplannen geschreven. Rozendaal: “Het is niet dat we alleen de uitkomsten van boeren en tuinders constateren en dat mooi opschrijven. We kijken ook naar hoe we de doelen op het gebied van milieu, klimaat, biodiversiteit en landschap kunnen uitwerken en welke maatregelen er dan bij passen. Een akkerbouwer kan over een bepaalde vraag bijvoorbeeld heel anders denken dan een melkveehouder of iemand van een paardenhouderij. Dit is in de sectorplannen ook terug te zien.”

Keuzemenu voor sectormaatregelen
Uit de enquêtes werd duidelijk dat boeren en tuinders niet houden van regeltjes. Ze zijn gebaat bij een bepaalde keuzevrijheid en vertrouwen. Vanuit de opgestelde sectorplannen ontstaat er per sector een soort keuzemenu met verschillende duurzaamheidsmaatregelen waar straks de bedrijfsplannen mee opgesteld gaan worden. Rozendaal: “Er zit behoorlijk wat overlap in de keuzemenu’s per sector, maar wat betreft het animo voor bepaalde maatregelen is er wel degelijk een verschil tussen de sectoren. Wanneer je alles samenvoegt, verwachten we dat er een passend keuzepakket ligt waaruit boeren en tuinders kunnen kiezen. Een keuzepakket dat effectief is voor milieu, klimaat, biodiversiteit en landschap én daarnaast goed inpasbaar is in de agrarische bedrijfsvoering.”

Pilot zorgt voor bewustwording bij boeren
“De GLB-pilot heeft mensen aan het denken gezet. LNV heeft op de voorhand eigenlijk niet gecommuniceerd met het brede publiek over de komst van eco-regelingen in het nieuwe GLB. Ons doel was dan ook om zoveel mogelijk boeren en tuinders te bereiken en de mogelijkheid te bieden om mee te denken over de nieuwe GLB-maatregelen”, aldus Rozendaal. Om deelnemers voor de bijeenkomsten te werven en aandacht te vragen voor de online enquête, is er naast het schrijven van artikelen en advertenties in agrarische vakbladen ook een social media campagne opgezet. Het bereik hiervan was groot: ruim 342.000 mensen hebben de filmpjes van de pilot op hun tijdlijn voorbij zien komen en velen hebben ook verder geklikt voor meer informatie. Rozendaal: “Ze zijn zich bewust geworden van het feit dat er straks echt wat gaat veranderen. En dat is al een resultaat op zich. Daarnaast heeft dit enorme bereik er hoogstwaarschijnlijk aan bijgedragen dat het animo voor het invullen van de enquête en het bijwonen van de bijeenkomsten zo hoog was.”

Meld je nu aan!
Momenteel is er naast het schrijven van de sectorplannen ook een werving gestart voor enthousiaste boeren en tuinders die hun steentje bij willen dragen door de opgestelde sectorplannen en bijbehorende keuzemenu’s in de praktijk te testen. Rozendaal: “We willen eind deze zomer en dit najaar 70 bedrijfsplannen uitwerken met de boeren en tuinders. Op die manier krijgen we inzicht in welke maatregelen uitvoerbaar zijn en welke eventueel nog aangepast moeten worden.”

Ben jij de boer of tuinder die wil weten hoe de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen passen op jouw bedrijf? Meld je dan nu aan! De deelname is beperkt, dus zorg dat je er snel bij bent.

Kijk voor meer informatie over deze pilot op www.glbuitdepraktijk.nl

1 juli 2020
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese