Home / Actueel / Deltaplan Biodiversiteitsherstel lanceert innovatiefonds voor versterking biodiversiteit

Deltaplan Biodiversiteitsherstel lanceert innovatiefonds voor versterking biodiversiteit

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel lanceerde vrijdag 19 juni het ‘Samen voor biodiversiteit’ Innovatiefonds. Projecten die structureel biodiversiteit versterken in Nederland kunnen een aanvraag voor een financiële bijdrage indienen via de website van het Deltaplan. De maximale financiële bijdrage per project is €25.000. Het Innovatiefonds wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.  

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen grondgebruikers, burgers en bedrijven. “We denken bijvoorbeeld aan natuurbeheerders, boeren en gemeenten die, samen met burgers, het beheer in hun gebied op elkaar afstemmen”, geeft voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel Louise Vet aan. “Of ketenpartijen die samen met boeren en burgers het verdiemodel voor biodiverse boeren-bedrijvenverdienmodel voor biodiverse boerenbedrijven verbeteren. Overigens kan iedereen met een goed projectvoorstel om de biodiversiteit in de eigen omgeving te herstellen een aanvraag indienen.”  

Financiële impuls 
In 2020 en 2021 reserveert het Deltaplan Biodiversiteitsherstel €200.000 per jaar voor het Innovatiefonds. Dit wordt gefinancierd uit een eenmalige bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De maximale bijdrage per project is €25.000. Aanvragen voor een bedrag lager dan €25.000,- euro komen ook in aanmerking. Afhankelijk van de kwaliteit van de ingediende aanvragen worden meerdere toekenningsrondes uitgezet per jaar.   

Deelnamecriteria en meer informatie 
Projectvoorstellen kunnen tot en met vrijdag 31 juli 2020 worden ingediend via het aanvraagformulier op de website van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: www.samenvoorbiodiversiteit.nl/innovatiefonds. Hier zijn ook de criteria voor toekenning te vinden.    

Over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren kennisinstellingen, overheden en bedrijven zijn zich bewust van dit probleem en hebben de handen ineen geslagen in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inmiddels zijn 59 partners en 42 supporters bij onze beweging aangesloten. Met maar één doel: een rijker Nederland Kijk voor meer informatie op www.samenvoorbiodiversiteit.nl.

24 juni 2020
Deel dit bericht