Home / Actueel / Uncategorized / Online introductie over CO2-verwaarding

Online introductie over CO2-verwaarding

1 december 2022, 15.30.17.00

Naast biodiversiteitsdoelen waar collectieven al geruime tijd aan werken komen er ook steeds meer projecten die zich focussen op klimaatmitigatie en -adaptatie op het pad van de boer en het collectief. Zo zijn er tegenwoordig CO2-reductie/vastleggingsmethoden voor veen en (blijvend) grasland beschikbaar. Toepassing leidt tot verhandelbare CO2- certificaten voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt. De aard van deze beloning en waaraan je je als boer vastlegt in een dergelijke constructie wordt besproken tijdens deze online bijeenkomst over verdienmodellen rondom CO2-verwaarding. Deze bijeenkomst is een eerste introductie met het onderwerp. In 2023 zullen er vervolgbijeenkomsten komen. – Wil je online erbij zijn, geef je dan op via Dorien Jansen djansen@boerennatuur.nl

1. Monique Plantinga over methoden tot CO2-verwaarding in Friesland én daarbuiten Monique heeft binnen de Friese Milieu Federatie als programmamanager Duurzame Landbouw veel ervaring opgedaan met ’CO2-projecten gebaseerd op de methoden van de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Het Friese model tot veenverwaarding is inmiddels elders in Nederland geïntroduceerd. De presentatie gaat in op welke SNK methoden relevant zijn voor agrariërs en wat deze in hoofdlijnen inhouden. Daarnaast is Monique directeur van het PlatformCO2neutraal waar vraag en aanbod van CO2-certificaten bij elkaar wordt gebracht. Ook de dienstverlening van deze organisatie wordt toegelicht.

2. Anne Jansma, Agreco advies, over het inrichten van een locatie voor klimaat Hoe ga je in de praktijk aan de slag met de zojuist geïntroduceerde methoden. In het bijzonder wordt ingegaan op Blijvend grasland en op Valuta voor veen.

3. Astrid de Boer over de mogelijkheden op veen in Zuid-Holland Astrid de Boer van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft, naar aanleiding van het Friese succes, uitgezocht wat de methode Valuta voor Veen kan betekenen in het westelijke Veenweidegebied.

Korte reflectie van Jelle Pilat van Collectief Noardlike Fryske Wâlden op de gegeven presentaties. Jelle licht toe wat het collectief NFW doet en gaat doen, waarom ze deze keuze hebben gemaakt en hoe de eerste contacten en ervaringen met agrariërs zijn verlopen.

29 november 2022
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese