Home / Actueel / Uncategorized / Oproep: ga in gesprek met onze collectieven over hoe het ANLb in de GLB-puzzel past

Oproep: ga in gesprek met onze collectieven over hoe het ANLb in de GLB-puzzel past

De laatste tijd horen wij vanuit het veld dat boeren door bedrijfsadviseurs soms geadviseerd worden om voor de komende nieuwe GLB-periode geen ANLb-contracten af te sluiten. Volgens deze adviseurs zullen ANLb-deelnemers hun ANLb-percelen mogelijk nodig hebben voor de eco-regeling om een hogere eco-premie in de wacht te slepen. Wij betreuren het dat hierdoor extra onrust en zorg ontstaat bij onze deelnemers en collectieven. Nu er al zoveel onduidelijkheid is bij de invoering van het nieuwe GLB-NSP is het des te belangrijker om boeren van de juiste informatie te voorzien. Het advies om geen ANLb-contracten af te sluiten, is gebaseerd op conclusies die te kort door de bocht zijn. Of er wel of geen concurrentie optreedt tussen bepaalde eco-activiteiten en het ANLb hangt af van de specifieke bedrijfssituatie en de keuzes die elke individuele deelnemer kan en wil maken. Collectieven kunnen (potentiële) ANLb-deelnemers hierover het beste adviseren, omdat zij samen met de ANLb-deelnemers in hun gebied het ANLb uitvoeren en – via BoerenNatuur – rechtstreeks aan tafel zitten met LNV en RVO. Wij roepen ANLb-deelnemers dan ook op om vooral in gesprek te gaan met hun collectief over de afstemming met het ANLb.

Weliswaar is het zo dat er in bepaalde specifieke gevallen concurrentie tussen de eco-regeling en het ANLb kán ontstaan, maar dat is lang niet altijd daadwerkelijk het geval. De volgende punten zijn van belang om in het achterhoofd te houden:

 • de eco-premie ontvang je over je totale bedrijfsareaal en de ANLb-vergoeding alleen over de beheerde hectares. Daar staat echter tegenover dat de ANLb-vergoeding per hectare gemiddeld genomen substantieel hoger is dan de eco-premie;
 • de eco-premie wordt uitgekeerd voor een combinatie van eco-activiteiten, terwijl de ANLb-vergoeding uitgekeerd wordt voor elk afzonderlijk afgesloten beheerpakket;
 • er zijn veel ANLb-pakketten waarbij géén concurrentie optreedt met de eco-regeling, simpelweg omdat er geen vergelijkbare eco-activiteiten beschikbaar zijn;
 • er zijn diverse ANLb-pakketten die gewoon gecombineerd/gestapeld kunnen en mogen worden met eco-activiteiten, omdat het om verschillende activiteiten gaat;
 • in gevallen waarin er sprake is van overlap/concurrentie tussen eco-activiteiten en bepaalde ANLb-pakketten is het soms nog mogelijk om een gedeeltelijke ANLb-vergoeding te ontvangen, als een soort ’top-up’ op de eco-regeling. Het collectief heeft ruimte om daar ‘aan de achterdeur’ rekening mee te houden.

Óf er wel of geen concurrentie optreedt, hangt af van de antwoorden op o.a. de volgende vragen:

 • wat is het bouwplan?
 • om welke ANLb-pakketten gaat het?
 • kunnen deze ANLb-pakketten wel of niet (gedeeltelijk) gestapeld worden?
 • om welke bedragen gaat het qua eco-premie?
 • om welke bedragen gaat het qua ANLb-vergoeding?
 • welke mogelijkheden zijn er om aanpassingen te doen in het bouwplan?
 • welke mogelijkheden zijn er om in aanmerking te komen voor de eco-premie op andere percelen dan die waarop ANLb is gecontracteerd, dus om eco-regeling en ANLb ruimtelijk gescheiden te houden?
 • welke mogelijkheden zijn er om andere ANLb-pakketten te kiezen (denk ook aan de nieuwe pakketten)?

Tot slot: feit is dat het nieuwe GLB, mede vanwege alle raakvlakken met andere regels en beleidsdossiers, zeer/te complex is. Wij hebben die complexiteit, en de vele open eindjes en onduidelijkheden die er nog zijn, meermaals als zorgpunt naar voren gebracht bij LNV, RVO en alle andere betrokken partijen en zullen dat blijven doen. Wij zetten ons tot het uiterste in om 2023 in alle opzichten als leerjaar te benutten en gedurende dat jaar vanuit LNV/RVO maximale ‘coulance’ te krijgen.

Wij adviseren onze deelnemers om op basis van de juiste informatie een weloverwogen beslissing te nemen. En vooral roepen wij onze deelnemers op om – in samenspraak met jullie collectief – de mogelijkheden te verkennen die er wél zijn om hun inzet in het kader van de GLMC’s, eco-regeling en ANLb (want uiteindelijk gaat het om het totaalplaatje) op elkaar af te stemmen.

Vragen?

Voor ANLb-deelnemers: neem contact op met je collectief.

Voor pers/vakbladen: neem contact op met Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur, via 0626376396

30 november 2022
Deel dit bericht