Home / Actueel / Uncategorized / Mooie resultaten voor het weidevogelseizoen 2021

Mooie resultaten voor het weidevogelseizoen 2021

Het weidevogelseizoen van 2021 lijkt succesvol in veel gebieden te zijn verlopen. De rode draad is dat veel vogels succesvol hebben gebroed en dat relatief veel kuikens groot zijn geworden. Het voorjaar was vrij koud en vooral ook nat. De grasgroei kwam hierdoor laat op gang. Dit, samen met de natte opstandigheden, leidde ertoe dat boeren later maaiden dan in andere jaren. De rust en nattigheid hebben gunstig uitgepakt voor de weidevogels. En dat zien we in meerdere gebieden terug. Ook  de samenwerking tussen boeren, veldcoördinatoren en mozaïeken van verschillende vormen van beheer zijn cruciale factoren in het succes gebleken. De officiële cijfers over broedsucces van de grutto in 2021 zullen in de loop van het najaar bekend worden. Maar hier alvast een greep uit berichten van de collectieven tot nu toe, en die zien er veelbelovend uit:

Collectief West-Groningen

In West-Groningen werd er massaal gebroed en stemden meerdere boeren het beheer goed op elkaar af: Artikel Nieuwe Oogst

Collectief Súdwestkust

In het werkgebied van collectief Súdwestkust in Fryslãn dreigde in het voorjaar nog veel verlies door predatie. Jagers mochten in maart niet met lichtbakken op vossen jagen, waardoor predatieverliezen in een aantal mozaïeken opliepen. Na opheffen van de avondklok nam predatie door de vos af. Ook predatie door kleine marterachtigen en luchtpredatoren was veel minder dan in 2020. In juni werd er nog hard gewerkt om het last-minute beheer goed te organiseren, zodat veel kuikens groot konden worden. –> Nieuwsartikel

Collectief Westergo

Collectief Westergo, ook in Fryslãn, liet ons de cijfers over 2021 zien. Ook bij hun is het gemiddelde broedsucces, uitgedrukt als BTS (Bruto Teritoriaal Succes) voor de 17 mozaïeken die ze beheren 76%. Ruim boven de 60% die nodig is voor de instandhouding van grutto populaties.

Collectief Water, Land en Dijken

In het werkgebied van Water, Land en Dijken in Noord Holland was het door het natte voorjaar voor de boeren, net als elders in het land, een uitdaging om goed gras te oogsten. Maar ook hier mooie resultaten voor onder andere tureluurs en grutto’s. Het broedsucces lag hoger dan 60%, wat nodig is voor de instandhouding van de populaties. –> Nieuwsartikel

Collectief Noord West Overijssel

Vanuit Overijssel wordt aangegeven dat het resultaat over de hele linie positief is, maar wel wisselend. Op locaties met mooie mozaïeken werden goede resultaten geboekt. Maar als gevolg van de avondklok vanwege corona, was het niet mogelijk om vossen met de lichtbak te bestrijden. In gebieden met veel predatie zijn veel minder kuikens vliegvlug geworden. –> Nieuwsartikel

Collectief Rijn Vecht en Venen

Ook het Utrechtse collectief Rijn Vecht en Venen is positief over de resultaten van het weidevogelseizoen,. Zo’n 70% van de gruttoparen had eind mei nog kuikens. –> Nieuwsartikel

6 oktober 2021
Deel dit bericht
Geplaatst in:
Click to access the login or register cheese