Home / Actueel / Uncategorized / Eerste kievitsei: de lente is begonnen

Eerste kievitsei: de lente is begonnen

Het eerste kievitsei van 2018 is op woensdag 14 maart gevonden op een graslandperceel in Noordeloos, Zuid-Holland. De vinder, vrijwilliger André Hornstra, heeft het ei om 18.14 uur gemeld bij LandschappenNL. Later op de avond is vastgesteld dat het om een vers ei ging. André is, samen met zo’n veertig andere vrijwilligers, actief voor de weidevogelwerkgroep van Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard. Vorig jaar vond hij meer dan 350 nesten. Hij reageert verrast na de vondst: “Ja, dit is wel wat onwerkelijk en enorm onverwacht. Ik was naar de plasdrassen aan het kijken van de boeren en dan heb je ineens zoiets. Heel bijzonder.”

De eigenaar van het graslandperceel, Nico van der Ham, doet via Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden mee met weidevogelbeheer, onder meer met de beheerpakketten grasland met rustperiode en kruidenrijk grasland. Dit jaar doet hij voor het eerst mee met een plasdras van bijna een hectare. Het perceel staat voor de weidevogel(kuiken)s van 15 februari tot 15 juni onder water. Ook omliggende boeren, samen actief in een topmozaïek, zetten zich intensief in om de weidevogelstand in de polder te handhaven en zo mogelijk te versterken.

In de polder waarin het eerste kievitsei is gevonden, liggen maar liefst vier percelen met een plasdras. Ook elders in het werkgebied van Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden liggen veel percelen met (greppel)plasdras. De netto oppervlakte is dit jaar verdubbeld naar zo’n 55 hectare op zeventig locaties: een enorme kwaliteitsslag voor het weidevogelbeheer. Vernattingsmaatregelen zijn in het algemeen zeer waardevol voor weidevogels. Er zijn inmiddels al meer dan zestig plasdraspompen op zonne-energie geplaatst, de meeste met een capaciteit van 125 m3 per dag.

André Hornstra met het kievitsei, foto gemaakt door Jan Andeweg

15 maart 2018
"Ik was naar de plasdrassen aan het kijken van de boeren en dan heb je ineens zoiets. Heel bijzonder."
Deel dit bericht