Home / Actueel / Uncategorized / BoerenNatuur klaar om aan de slag te gaan met Deltaplan Biodiversiteit

BoerenNatuur klaar om aan de slag te gaan met Deltaplan Biodiversiteit

BoerenNatuur is enthousiast over het vandaag, 19 december, gepresenteerde Deltaplan Biodiversiteit. We staan in de startblokken om samen met alle partijen aan de slag te gaan met het realiseren van de gestelde doelen. In het Deltaplan is de gebiedsgerichte samenwerking tussen alle grondgebruikers in een regio één van de vijf succesfactoren voor de realisatie van het natuurherstel. De leden van BoerenNatuur, de 40 agrarische collectieven, hebben hier de afgelopen jaren veel ervaring mee opgedaan door de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en willen die nu graag inzetten voor het natuurherstel in Nederland.

Deltaplan Biodiversiteit
Vandaag hebben in Den Haag 19 organisaties, zijnde kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank, het Deltaplan Biodiversiteit gepresenteerd. Deze partijen zijn er van overtuigd dat het herstel van onze natuur in Nederland gerealiseerd kan worden middels een betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van de grondgebruikers voor hun bijdrage aan dit herstel. Door de prestaties van de grondgebruikers eenduidig meetbaar te maken, is stapeling van beloning mogelijk en zien we in hoeverre de prestaties bijdragen aan natuurherstel. Het gehele Deltaplan is te vinden op www.samenvoorbiodiversiteit.nl

Gebiedsgerichte aanpak en rol agrarische collectieven
Sinds 2016 kent Nederland 40 agrarische collectieven die het agrarische natuur- en landschapsbeheer (ANLb) samen met ruim 8.500 deelnemers landsdekkend uitvoeren. Uitgangspunt van het ANLb is de gebiedsgerichte aanpak, omdat afstemming in een gebied cruciaal is voor natuurherstel. Deze ervaringen zetten collectieven graag in voor de bredere natuurherstel in het landelijk gebied. Daarom is BoerenNatuur, de vereniging van deze 40 agrarische collectieven, enthousiast over het Deltaplan Biodiversiteit en wil graag met alle betrokken partijen de komende tijd aan de slag om het Deltaplan uit te voeren. We willen graag aan de slag met

In het programma EenVandaag van 18 december 2018 wordt o.a. Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, geïnterviewd over het Deltaplan Biodiversiteit en de betrokkenheid van de agrarische collectieven. Het interview is HIER terug te zien.

Meer informatie bij Alex Datema – voorzitter BoerenNatuur – adatema@boerennatuur.nl

19 december 2018
Deel dit bericht