Home / Actueel / Uncategorized / BoerenNatuur ondertekent Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs’

BoerenNatuur ondertekent Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs’

Vandaag ondertekende Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw in Groen Onderwijs’ samen met het IPO, 21 onderwijsinstellingen en de twee boerenorganisaties BoerenNatuur en NAJK. Hoofddoel van deze deal is het integreren van meer natuurinclusieve landbouw in alle lagen van het groene onderwijs; vmbo, mbo, hbo en wo.

Waarom een green deal?
Natuurinclusieve landbouw is tweeledig. Het is om de biodiversiteit op en rond landbouwgronden te herstellen en de agrariërs bedrijfseconomische perspectief te blijven bieden. Hiervoor is kennis nodig. Onderwijsinstelling willen de rol op zich nemen om deze essentiële kennis te onderwijzen. Voor toekomstige studenten, maar ook voor huidige agrariërs en adviseurs om te leren wat natuurinclusief ondernemen is, waarom dat belangrijk is en welke gradaties en (economische en ecologische) perspectieven natuurinclusieve landbouw kent. Momenteel bezitten onderwijsinstellingen nog niet voldoende kennis en kunde om natuurinclusieve maatregelen te onderwijzen. Deze Green Deal ondersteunt het onderwijs om deze kennis verder te vergaren en een vast en integraal onderdeel te maken van het curriculum.

Waarom ondertekent BoerenNatuur deze deal?
Voor BoerenNatuur zette voorzitter Alex Datema zijn handtekening onder de deal: ”BoerenNatuur draagt met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer al bij aan een natuurinclusieve landbouw en de agrarische collectieven willen graag hun kennis delen met docenten en studenten. Verder doet BoerenNatuur diverse pilotprojecten, met zowel overheden als marktpartijen met als doel meer praktijkkennis over natuurinclusieve landbouw op te doen. Deze kennis willen we actief delen met studenten en docenten in het groene onderwijs door middel van bijvoorbeeld gastcolleges.”

Hoe verder?
De ondertekening van de green deal vandaag is een start. De ondertekenaars nodigen andere partijen uit om zich ook aan te sluiten. Verder zijn er  werkgroepen gevormd die elk half jaar bijeen komen om voortgang van de gemaakte afspraken in de Green Deal te evalueren en de effecten te bekijken.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————-Voor meer informatie: Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur, 06-26 37 63 96, adatema@boerenatuur.nl

BoerenNatuur werkt aan een landbouw die landschap en natuur versterkt. Wij verbinden en inspireren onze leden en behartigen hun belangen.

16 januari 2019
”BoerenNatuur draagt met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer al bij aan een natuurinclusieve landbouw en de agrarische collectieven willen graag hun kennis delen met docenten en studenten."
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese