Home / Actueel / Uncategorized / Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden (BIMAG) gestart!

Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden (BIMAG) gestart!

BoerenNatuur, LTO Noord en de Vlinderstichting lanceerde 27 augustus het Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden (BIMAG). BIMAG is een programma, gefinancierd door het ministerie van LNV, om dag- en nachtvlinders in het agrarisch gebied te monitoren.

Demonstratie LED-emmer, waarin vlinders gevangen worden op eierdozen

Meten

Tot nu toe zijn vlindermetingen alleen in natuurgebieden gedaan, nooit in agrarische gebieden. Dat terwijl meer dan de helft van Nederland agrarisch gebied is. Agrarische ondernemers gaan samen met vrijwilligers deze tellingen doen. De ondernemers doen nu al veel voor biodiversiteit. Het is tot dusver alleen niet duidelijk welke positieve effecten deze maatregelen hebben op insectenpopulaties. Door middel van monitoring krijgen agrarische ondernemers beter inzicht wat goed werkt voor de biodiversiteit op de percelen en rond het erf. De Vlinderstichting en het CBS analyseren de gedane metingen en kunnen aan de hand daarvan adviezen geven.

BIMAG | Boerennatuur | vlinderstichting | LTO | LNV

Insectenpopulaties

Want insecten vormen een belangrijke schakel als voedsel in voedselketens en als bestuivers bij planten. In 2017 is duidelijk geworden dat de aantallen soorten van insecten en vooral de hoeveelheden van insecten in de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Herstel van de insectenpopulaties en het genereren van kennis over aantallen en welke soorten insecten waar voorkomen is daardoor één van de doelen van het natuurbeleid geworden. Hoe goed het met de vlinder gaat, vertelt hoe goed het met insecten en biodiversiteit in zijn algemeenheid gaat. Daarom zijn deze metingen belangrijk.

Informatie

Het BIMAG project loopt tot december 2019. Boeren en vrijwilligers kunnen hierbij nog aanhaken. Aanmelden of meer informatie over het project? Neem dan contact op met Carleen Weebers: cweebers@boerennatuur.nl of Tanja Verbij: t.verbij@waterlandendijken.nl. Of bekijk de video over het project.

27 augustus 2019
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese