Home / Actueel / Uncategorized / Blog Alex Datema: Een hete zomer

Blog Alex Datema: Een hete zomer

Het was een hete zomer en dan bedoel ik niet alleen het weer, dat was warm en droog, maar vooral de discussies over de landbouw en dan met name over de veehouderij. Voor alle problemen, je kon het zo gek niet bedenken, leek het antwoord: verkleinen van de veestapel. Eerst hadden we het rapport van het IPCC dat concludeerde dat landbouw een bijdrage levert aan de klimaatverandering maar waar ook dat landbouw een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Daarvoor moeten we dan wel op een andere manier gaan boeren.

De pers schreef dat de oplossing minder vlees eten is en nog liever: helemaal stoppen met de veehouderij. Rondom de stikstofproblematiek is na het afschieten van de PAS een soortgelijke redenatie ontstaan. Het schijnt dat de Nederlandse economie gegijzeld wordt door de natuur. En omdat veehouderijen een bron zijn die stikstof uitstoten en daar de natuurgebieden mede aantasten, is volgens sommigen dan weer de oplossing: het inkrimpen van de veestapel. Stel dat we nu alle melkkoeien en het overige rundvee weg doen uit Nederland, is het stikstof probleem dan opgelost? Kunnen we dan weer gaan bouwen, vliegen en onbeperkt auto rijden? Nee, de stikstof uitstoot is in Nederland ook zonder koeien te hoog om aan de normen van de Natura 2000 gebieden te voldoen. De branden de Amazone, schenen ook nog de schuld te zijn van de Nederlandse veehouderij. Dus, laat ik het maar eerlijk zeggen, in eerste instantie was ik wel blij met de reactie van Marc Calon op het stikstof vraagstuk. Waarin hij stelt dat of hetgene wat wij allemaal in dit kleine, dicht bevolkte landje willen allemaal wel kan. Blij met dat de discussie aangezwengeld wordt en dat de inkrimping van de veestapel dan kan bijdragen aan een oplossing, maar dat op een andere manier naar natuur gebieden kijken, misschien ook wel iets kan oplossen. 

#hoedan?

Maar goed, twee dagen later daalt het realisme weer in en kom ik tot de conclusie dat roepen dat we de natuur iets minder moeten beschermen net zo weinig bijdraagt aan een oplossing als het roepen om inkrimping van de veestapel dat doet. Wat moeten we dan wel doen om tot oplossingen te komen? Volgens mij moeten we weer ouderwets gaan polderen, daar zijn we goed in en het heeft ons al vaak oplossingen gebracht.

Of we het nu over het klimaat hebben, de stikstof uitstoot, de biodiversiteit, het zijn allemaal zaken die direct raken aan de landbouw, en ze zijn ook met elkaar verbonden. Je kunt alleen tot structurele verbeteringen of oplossingen komen als je de thema’s met elkaar verbindt. En waar leg je dan die verbinding? Juist op gebiedsniveau! Generieke maatregelen gaan de problemen niet oplossen. Bekijk vanuit een groter kader naar de ontwikkeling van de landbouw en vertaal dat naar specifieke acties in specifieke gebieden. Dat grotere kader heeft onze minister in haar visie al gegeven, Nederlande landbouw gaat toe naar een kringloop landbouw met oog voor natuur en landschap, ik noem dat gewoon NatuurInclusieve Landbouw. En hoe komen we tot specifieke acties in specifieke gebieden ? Door te gaan polderen in die specifieke gebieden met alle partijen die betrokken zijn bij dat gebied. En ja, dan zijn wij, BoerenNatuur en de collectieven, ook een van die partijen omdat wij al volop actief zijn in de gebieden en met de bedoelde thema’s. Alleen dan kunnen we komen tot een geïntegreerde aanpak van de grote thema’s zoals het klimaat, de biodiversiteit en het milieu en alleen dan kunnen we maatregelen gaan nemen die elkaar versterken.

Tijdens deze hete zomer hebben we weer even naar elkaar staan roepen dat het allemaal de schuld van de ander is, zullen we de koelte van de herfst benutten om in de mooie Nederlandse polders samen op zoek te gaan naar oplossingen?   

Alex Datema | Voorzitter BoerenNatuur

4 september 2019
Deel dit bericht
Click to access the login or register cheese