Home / Actueel / Uncategorized / PPS project ‘Herkenning kruidenrijk grasland’

PPS project ‘Herkenning kruidenrijk grasland’

In het publiek-private samenwerkingsproject (PPS) ‘Herkenning kruidenrijke graslanden’ worden satellietbeelden gecombineerd met lokale (foto)data om zo voor alle graslandprecelen in Nederland een uitspraak te kunnen doen in welke mate van kruidenrijkdom zich op het perceel bevind. Dat zijn dus alle percelen van particulieren (melkveehouders), TBO’s en overheden.

Het achterliggende doel is het behoud en ontwikkeling van kruidenrijke graslanden voor biodiversiteit (boerenlandvogels, weidevogels, kleine zoogdieren, insecten), klimaat (CO2 vastlegging) en verbetering bodemkwaliteit (oa vochtbalans, bodemleven, variatie in wortelstelsel). Het PPS-project is goedgekeurd door TKI bureau in november.

Voor elk gebied is het doel dat dergelijke kaartjes beschikbaar komen over hoe het staat met de kruidenrijkheid per perceel. De database (m.b.v. een algoritme dat getraind wordt met ‘ground truth’) brengt dat dan in beeld ten behoeve van gebiedsprocessen en mogelijk ook verdienmodellen voor melkveehouders. Voor het trainen van het algoritme (voor klei, veen, zand, etc) zijn ca. 3.000 analyses van percelen nodig. Deels zal dat door ecologen van de WUR worden gedaan, in samenwerking met de collectieven.

Het project is een samenwerking tussen WUR, provincies, NGO’s, FrieslandCampina, Rabobank, WNF, BN en RVO. Het wordt met name gefinancierd door LNV en de provincies, daarnaast leveren heel veel organisaties een ‘in kind’ bijdrage aan de ‘ground truth’ om het project tot een succes te maken.

Alle details over dit PPS-project lezen kan hier en hier.

Vragen of reacties, neem contact op met Carleen Weebers cweebers@boerennatuur.nl.

20 april 2021
Deel dit bericht
Geplaatst in: