Home / Actueel / Uncategorized / Aanvalsplan Grutto

Aanvalsplan Grutto

Op initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM ), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers het Aanvalsplan Grutto of samenvatting Aanvalsplan Grutto opgesteld. Met dit plan willen de initiatiefnemers de neerwaartse trend van de grutto en andere weidevogels keren. Dit plan is vandaag aan het minister Carola Schouten aangeboden. Vrijdag om 15:00 wordt er met Tweede Kamerleden samen met andere partijen zoals de Vogelbescherming Nederland, LTO Nederland en onze voorzitter Alex Datema op het aanvalsplan gereflecteerd.

Aandacht voor de grutto

BoerenNatuur is blij met de aandacht voor de grutto als icoon voor alle weidevogels en dat dit initiatief zo breed wordt opgepakt. Het is goed hoe alle facetten van effectief weidevogelbeheer worden benoemd. Van goed mozaïek-beheer in grote gebieden tot en met een doeltreffende aanpak van de predatie verliezen. Dit past ook in de optimalisatie-plannen die de collectieven zelf gemaakt hebben. Om al die plannen goed uit te voeren is een forse investering nodig en ook structureel meer geld voor beheer. Zoals BoerenNatuur vaker benoemd: met alleen agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaan we het niet redden. Een structurele toezegging voor het benodigde budget is cruciaal voor het laten slagen van het Aanvalsplan Grutto.

Uitwerking

Bij de uitwerking van het Aanvalsplan Grutto zijn nog wel de nodige hobbels te verwachten. Want hoe maak je het voor boeren aantrekkelijk genoeg om vrijwillig mee te doen? Hoe zorgen we voor lange termijn zekerheid en een robuuste financiële basis? En aansluiting bij de ontwikkelingen in het GLB en in de markt? De genoemde peilverhogingen zijn heel drastisch, en in onze beleving ook niet overal nodig, terwijl ze een hele grote impact hebben op de bedrijfsvoering. Het streven naar grote gebieden met kernnatuur gebied daarbinnen is mooi, maar niet overal realistisch. Bij onze agrarische collectieven zijn ook voorbeelden van goede weidevogel gebieden zonder dat daar ook kern van natuur gebieden in ligt.

Wij willen graag verder meedenken om van dit plan een succes te maken. Wij zien ook de urgentie om snel aan de slag te gaan en hebben de kennis om het plan in kansrijke gebieden goed te laten slagen!

18 november 2020
Deel dit bericht
Geplaatst in: