Home / Wie zijn we?

Wie zijn we?

In deze collectieven werken boeren samen aan landbouwsystemen die bodem, klimaat, water, natuur en landschap in hun regio versterken. Door samen te werken richt niet elke boer zich op zijn eigen percelen maar kijken ze samen: welk landbouwsysteem is het beste voor zijn bedrijf en de natuur en past ook bij zijn streek?

Elke streek is anders: een ander landschap, andere mensen, andere mogelijkheden. Collectieven zijn bij uitstek geschikt om te werken in die streek. Wij zorgen dat zij gesmeerd hun werk kunnen doen: door duidelijke taal, zonder hindernissen.

Wij zijn BoerenNatuur, de vereniging voor agrarische collectieven.

Onze droom

Bloeiende akkerranden die gonzen van het leven, kruidenrijke weiden waar de roep van de kievit klinkt. Met boeren die daar vanzelfsprekend en met hart en ziel voor gaan, er trots op zijn. Want zorgen voor natuur en landschap: dat zit in ons DNA. Maar onze aanpak zorgt ook voor een goed belegde boterham. En de buren, die laten zich de lekkerste zuivel natuurlijk goed smaken.

De mensen achter

BoerenNatuur is de vereniging van, voor en door de agrarische collectieven. Alle activiteiten van BoerenNatuur staan ten dienste van het werk van onze leden. Zij doen natuurlijk zelf het werk in het gebied, overleggen zelf met de deelnemers, hun eigen provincie en met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bij zaken die collectief-overstijgend zijn, komen wij in beeld.
De mensen achter BoerenNatuur

Werken voor

Er zijn op het ogenblik geen vacatures.