Home / Wat doen we? / Toekomstbestendige landbouw

Toekomstbestendige landbouw

BoerenNatuur werkt aan een landbouw waarin bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio duurzaam worden versterkt. Momenteel is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar een belangrijke drijfveer in. Bekijk drie belangrijke projecten waar BoerenNatuur bij betrokken is.

Subdoelen:

  1. Onze leden hebben een rol in de keten, zowel in akkerbouw als melkveehouderij, bij het bevorderen van bodem, klimaat, water, natuur en landschap
  2. Onze leden hebben een brede rol in het versterken van het landbouwsysteem in hun regio
  3. Onze leden spelen in een volgend Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een centrale rol in de uitvoering van het ANLb
Deel deze pagina