Home / Wat doen we? / Toekomstbestendig landbouwsysteem

Toekomstbestendig landbouwsysteem

BoerenNatuur werkt aan een landbouwsysteem waarin bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio duurzaam worden versterkt. Momenteel is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar een belangrijke drijfveer in.

Maar er kan en moet meer gebeuren. De vraag is nu hoe we van het perceel niveau ook op bedrijfsniveau het landbouwsysteem toekomstbestendig krijgen. Zo is BoerenNatuur nauw betrokken bij een aantal grote pilots ‘landbouw met natuur’ van het ministerie van LNV die onze leden de komende jaren uitvoeren. In die pilots wordt o.a. gekeken naar welke robuuste maatregelen boeren kunnen nemen op hun bedrijf om meer natuur op hun bedrijf te realiseren. De resultaten van deze pilots zijn input voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB).

Daarnaast zijn we in gesprek met ketenpartijen om te kijken of we samen met hen stappen kunnen nemen omdat zij ook een belangrijke rol hebben in het landbouwsysteem.

 

Subdoelen:

  1. Onze leden hebben een rol in de keten, zowel in akkerbouw als melkveehouderij, bij het bevorderen van bodem, klimaat, water, natuur en landschap
  2. Onze leden hebben een brede rol in het versterken van het landbouwsysteem in hun regio
  3. Onze leden spelen in een volgend Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een centrale rol in de uitvoering van het ANLb
Deel deze pagina