Home / Wat doen we? / Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden (BIMAG)

Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden (BIMAG)

Toekomstbestendig

Op initiatief van BoerenNatuur, LTO Noord en de Vlinderstichting is gezamenlijk nagedacht over het ontwikkelen van een monitoringsprogramma om vlinders en insecten in het agrarisch gebied te monitoren, dit meetnet in ontwikkeling heet het Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden (BIMAG).

Uitgangspunt van het BIMAG project is dat in het agrarisch gebied samen met boeren dag- en nachtvlinders worden geteld. Met dit project worden boeren in staat gesteld om mee te werken aan meerjarig onderzoek naar insectenstanden in landbouwgebieden. Daarnaast wordt door het zelf uitvoeren van metingen het perspectief van de boer meegenomen in biodiversteitsherstel.

Welke insectensoorten meten boeren?

Agrarische deelnemers meten zelf of met hulp van een vrijwilliger. Er worden twee insectensoortgroepen gemeten:

  • Dagvlinders worden via een telroute gemeten. Een telroute is maximaal een kilometer lang, een telling duurt ongeveer een kwartier. In de periode van augustus tot en met september wordt een aantal keren de telroute gelopen.
  • Nachtvlinders worden via een LedEmmer gemeten. Er wordt een aantal keer een LedEmmer geplaatst en de gevangen nachtvlinders uit de emmer worden geteld en gefotografeerd. 

Resultaten 2019

Meer informatie?

BIMAG loopt in 2020 door. Wilt u mee doen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Carleen Weebers: cweebers@boerennatuur.nl

Deel deze pagina