Home / GLB-pilot: Boeren ondersteunen met KPI’s voor de biodiversiteit in de transitie naar kringlooplandbouw

GLB-pilot: Boeren ondersteunen met KPI’s voor de biodiversiteit in de transitie naar kringlooplandbouw

ANV Hollands Noorden, ANB West-Brabant en BoerenNatuur gaan van 2021 tot en met 2023 aan de slag met het verbeteren van SCAN-ICT en mijnboerennatuur.nl, in het kader van onze GLB-pilot. We willen ervoor zorgen dat de ICT van BoerenNatuur beter wordt ingericht voor het ondersteunen van alle boeren in de transitie naar kringlooplandbouw. De GLB-pilot heet “Boeren ondersteunen met KPI’s voor de biodiversiteit in de transitie naar kringlooplandbouw”. In het kort noemen we hem: de KPI-ICT pilot.

Belonen met KPI’s

We zien dat steeds meer overheden en marktpartijen Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) willen gaan gebruiken voor het belonen van boeren. Een KPI is een cijfer dat uitdrukt hoe goed een boer presteert op een bepaald onderdeel van de bedrijfsvoering. Sinds enkele jaren zetten de collectieven zich in voor het genereren van KPIs op het gebied van natuur en landschap voor boeren.

ICT verbeteren

Het collectief registreert wat een boer doet voor natuur en landschapsbeheer, ook als hij/zij buiten ANLb-gebied ligt. Dit doet het collectief met zogenaamde BBM-pakketten (BBM staat voor beheer biodiversiteitsmonitor). Door middel van een berekening aan de hand van de BBM-pakketten komt een KPI tot stand. Dit is nu nog niet geautomatiseerd. Hoe dat het beste te doen willen we in dit project uitzoeken.

Gebruiksvriendelijk voor de boer

Ook hebben de collectieven een tool waarmee de boeren hun eigen beheer kunnen inzien. Deze heet mijnboerennatuur.nl. We willen graag dat mijnboerennatuur.nl de boer ook inzicht gaat geven in zijn of haar KPI’s voor de biodiversiteit. Hoe we dit het meest gebruiksvriendelijk en met aandacht voor het eigenaarschap van de boer over zijn of haar data kunnen maken, gaan we bekijken met twee groepjes boeren in West-Brabant en de kop van Noord-Holland. De boeren gaan maatregelen uitvoeren. De collectieven zullen ze hierin adviseren en de KPIs registreren. Met boeren en collectieven samen bekijken we hoe dit het beste geregeld kan worden in de ICT.

Voor vragen, mail: Linda Romijn, lromijn@boerennatuur.nl of Carleen Weebers, cweebers@cbosboerennatuur-nl

Website Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

BoerenNatuur | natuurinclusieve landbouw | kringlooplandbouw | GLB | EU
Deel deze pagina
Click to access the login or register cheese