Werkwijze legselbeheer in de gebiedsaanvraag

Als onderdeel van de gebiedsaanvraag moet een collectief voor het weidevogelbeheer binnen het leefgebied ‘Open grasland’, een inschatting maken van de oppervlakte en het benodigde budget waarvoor afspraken met boeren worden gemaakt voor het zoeken en beschermen van legsels van weidevogels. in dit document wordt uitgelegd hoe dit gedaan kan worden.

Click to access the login or register cheese