Protocol gebruik herbiciden open akkerland

Het protocol bevat een checklist om het gebruik van herbiciden bij beheerpakketten voor akkervogels op een zorgvuldige manier in te zetten en tot een minimum te beperken.