Home / Kennis / Water

Water

Water is onmisbaar voor voedselproductie. Doordat de landbouw 60% van Nederland beslaat, heeft hij aanzienlijke invloed op de waterkwaliteit en -kwantiteit. Dat geldt niet alleen voor de 300.000 km aan boerensloten, maar ook voor andere onderdelen van het watersysteem. Waterkwaliteit, verdrogingsbestrijding, waterberging, bodemdaling – er worden hoe langer hoe meer eisen gesteld aan het agrarisch waterbeheer. Gelukkig heeft de landbouw tal van mogelijkheden om bij te dragen aan de maatschappelijke wensen.

Deel deze pagina
Click to access the login or register cheese