Home / Kennis / Water

Water

Water is onmisbaar voor voedselproductie. Doordat de landbouw 60% van Nederland beslaat, heeft hij aanzienlijke invloed op de waterkwaliteit en -kwantiteit. Dat geldt niet alleen voor de 300.000 km aan boerensloten, maar ook voor andere onderdelen van het watersysteem. Waterkwaliteit, verdrogingsbestrijding, waterberging, bodemdaling – er worden hoe langer hoe meer eisen gesteld aan het agrarisch waterbeheer. Gelukkig heeft de landbouw tal van mogelijkheden om bij te dragen aan de maatschappelijke wensen.

Deel deze pagina