Home / Kennis / Natte dooradering

Natte dooradering

De natte dooradering is een van de 4 leefgebieden binnen het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Deze dooradering vormt een netwerk bestaande uit natte landschapselementen in de vorm van sloten, beken, oevers, poelen en andere kleine wateren. Het is belangrijk dat zowel beheer als inrichting op de juiste manier en op de juiste plek plaats vindt. Dit om de doelsoorten een kans te geven zich in het agrarisch gebied te vestigen en om vanuit omliggende gebieden zich te verspreiden. Het is daarom belangrijk dat collectieven en de beheerders (boeren en loonwerkers) de juiste tools in handen krijgen om dit voor elkaar te krijgen.

Deel deze pagina
Click to access the login or register cheese