Home / Kennis / Duurzame akkerbouw

Duurzame akkerbouw

Bij een duurzaam akkerbouwbedrijf komt heel veel kijken. Informatie die wordt opgehaald en gedeeld in de overige thema’s zoals bodembeheer, waterbeheer, akkervogels en klimaat wordt in dit thema integraal bekeken inclusief de inpassing in de bedrijfsvoering en de financiële consequenties daarvan. Dit thema gaat met andere woorden in op wat is een duurzaam akkerbedrijf in 2030, wat moet je doen om daar te komen en wat kan daarvan vandaag of morgen al en wat kan pas op langere termijn.

Deel deze pagina