Home / Kennis / Droge dooradering

Droge dooradering

De droge dooradering is een van de vier leefgebieden binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De droge dooradering vormt een netwerk dat vaak bestaat uit lijnvormige landschapselementen. Het gaat om elzensingels, houtwallen, heggen, lanen, hoogstamboomgaarden, (hakhout)bosjes, struwelen, bloemrijke (perceel)randen en ruigtezomen. De droge dooradering werkt ook ondersteunend voor doelsoorten uit bijvoorbeeld het leefgebied open akker. Deze afstemming is van belang om onder andere het juiste microhabitat te creëren die de doelsoorten van het ANLb nodig hebben. Kennis met betrekking tot landschapsecologie en ondersteunende programma’s zijn daarbij essentieel.

Deel deze pagina