Home / Kennis delen

Kennis delen

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) vereist niet alleen agrarisch vakmanschap, maar ook veel kennis over flora, fauna en ecologie. BoerenNatuur is een intermediair voor kennis tussen collectieven onderling, en tussen kennisinstellingen en collectieven. Wij ondersteunen collectieven bij het vinden van de beschikbare vakkennis zodat alle collectieven deze kunnen toepassen. Ook stimuleert BoerenNatuur haar leden om hun ervaringen te delen met hun collega-organisaties.

Dat houdt in dat BoerenNatuur zich bezighoudt met het ontsluiten van de kennis, het bijhouden en zo mogelijk aansturen van onderzoek en de mogelijkheden bekijkt voor opleiding binnen de collectieven. Op actuele vragen van leden die ook voor andere leden relevant zijn, probeert BoerenNatuur antwoorden te vinden in bestaande onderzoeken en literatuur. Zo nodig legt BoerenNatuur vragen voor bij onderzoekers zodat zij deze vragen mee kunnen nemen in lopende onderzoeken.

Daarnaast bestaat er een intranet waar collectieven elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen en kennis met elkaar kunnen uitwisselen. Het portaal mijnboerennatuur.nl is voor ANLb-deelnemers die zelf in contact willen komen met hun collectief.

BoerenNatuur is dan geen bibliotheek waar alle informatie te vinden is, maar is wel een vraagbaak om na te gaan welke informatie waar voorhanden is en ondersteunt vooral het kennis delen tussen collectieven.

Meer informatie over kennis delen? Neem contact op met Wouter Hakkeling: whakkeling@boerennatuur.nl

Deel deze pagina