Home / Contracts2.0 – Europese project

Contracts2.0 – Europese project

Toekomstbestendig

Dit Europese project heeft als doel om de bestaande contracten tussen boeren en derden te evalueren, daarnaast meteen te komen met oplossingen voor problemen die men in het veld ondervindt. Het gaat dan met name om contracten waarin de boer wordt beloond voor het nemen van maatregelen voor natuur, landschap en klimaat.

Praktijk en beleid samen aan de slag

De Innovation Labs van Contracts2.0 werken met twee verschillende soorten workshops: “Contract Innovation Labs” (CILs) en “Policy Innovation Labs”(PILs). In CILs kijken praktijkmensen naar de contracten waarmee ze bekend zijn. Daaruit komt een lijst met kwaliteiten en verbeterpunten. Deze worden ingebracht in de PILs. In de PILs pikken de beleidmakers de conflicterende regels eruit en zoeken naar ruimte in het beleid voor flexibiliteit om de werkbaarheid van toekomstige contracten te verbeteren. Vervolgens gaan beleidsmensen en praktijkmensen samen in één workshop onderzoeken hoe meer kansen gecreëerd kunnen worden.

Boerennatuur | natuurinclusieve landbouw | Agrarisch natuurbeheer | contracts2.0

BoerenNatuur in het buitenland

Marjon Schultinga van ANOG: “Er is veel interesse vanuit diverse lidstaten voor de Nederlandse manier van werken met collectieven voor het ANlb. Dit project biedt Nederland de kans de publiek/private contracten tussen overheid-collectief-deelnemer te verbeteren, en onze werkwijze een sterkere positie te geven in het GLB”. In verschillende landen werken boeren al in groepen, en een aanzienlijke groep partners van dit project zouden graag een soortgelijk systeem als die van de agrarische collectieven zien ontstaan in hun eigen land.

De website van het project is Contracts2.0. Meer informatie beschikbaar bij Carleen Weebers (cweebers@boerennatuur.nl) of bij Lisa Deijl (ldeijl@boerennatuur.nl).

Deel deze pagina
Click to access the login or register cheese