Home / BoerenNatuurdag – Voortzetten, verbinden en versterken

BoerenNatuurdag – Voortzetten, verbinden en versterken

Dit jaar was de BoerenNatuurdag online op dinsdag 14 maart en op locatie in Nijkerk op vrijdag 17 maart. De BoerenNatuurdag(en) is een dag om te leren, kennis te delen en inspiratievolle nieuwe inzichten te krijgen. Het is opgezet voor de collectieven, maar iedereen die in zijn werkveld werkt aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer en aanverwante onderwerpen, is meer dan welkom.

Programma

De drie webinars zijn hieronder terug te kijken.
1. “Verder kijken dan doelsoorten: effectief beheer voor insectendiversiteit & ontwikkeling en beheer van biodiverse erven
2. “Aanvalsplan Landschap, hoe gaan we die uitvoeren
3. “De mensen achter het ANLb“.

In De Schakel: Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk, op 17 maart, waren 22 workshops te volgen. Bekijk hier het programma. Onder andere over vogelakkers, kruidenrijk grasland, monitoring, verdienmodellen met natuurinclusieve landbouw, toekomst van het ANLb, wat kunnen we leren van terreinbeheerders en andersom, agrarische natuurrecreatie, natuurvriendelijke oevers aanleggen en beheren en hoe werk je samen in gebiedsprocessen.

Presentaties

Zaal 1
Welke kansen biedt het NSP voor collectieven
Rol collectieven in gebiedsprocessen provinciale NPLG – Boogerd en Buitelaar
Rol collectieven in gebiedsprocessen provinciale NPLG – Joachim van der Valk
Doelgericht ANLb

Zaal 2
Monitoring
Verdienmodellen NIL
Landelijke werkwijze en visie op KPI’s

Zaal 3
Forse groei ANLb = meer mensen nodig
Collectieve communicatie

Zaal 5
Lokale bodemverbeteraars van maaisel en blad

Zaal 6
Nut en noodzaak van NVO’s
Agroforestry en haar veelzijdigheid

Kerk A
Agrarisch Collectief en natuurcertificaat
Samenwerking TBO’s en collectieven

Kerk B
Herkenning van Kruidenrijk Grasland
Werken met vrijwilligers – Groningen West
Werken met vrijwilligers – Zeeland
Koekeloeren bij de boeren

Kerk C
Grenspark Groot Saeftinghe

Deel deze pagina
Click to access the login or register cheese