Home / Actueel / Uncategorized / Zienswijze GLB-NSP van BoerenNatuur ingediend

Zienswijze GLB-NSP van BoerenNatuur ingediend

Het ministerie van LNV heeft de Nederlandse invulling van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de komende periode (2023-2027) vastgelegd in het concept Nationaal Strategisch Plan (hierna: concept NSP). In december 2021 heeft LNV de samenvatting van het concept NSP samen met een Strategische Milieubeoordeling ter inzage gelegd. Tot en met 1 februari 2022 kon iedereen daar op reageren door een zienswijze in te dienen. De komende tijd gaat LNV de ingediende zienswijzen beoordelen. In maart wordt er naar verwachting een nieuwe versie van het NSP gepubliceerd. Daarin zal ook de feedback van de Europese Commissie worden meegenomen.

De zienswijze van BoerenNatuur richt zich op het landelijke ANLb-stelsel en de wisselwerking tussen het ANLb en andere delen van het GLB, zoals de conditionaliteiten (basisvoorwaarden) en de ecoregeling. In aanvulling daarop hebben diverse collectieven ook zelf een zienswijze geschreven, waarin zij specifiek ingaan op de gevolgen voor hun werkgebied. Zo geven we vanuit onze verschillende perspectieven samen een sterke boodschap af richting het ministerie van LNV.

De hoofdpunten uit de¬†zienswijze van¬†BoerenNatuur zijn in dit A4’tje samengevat:

De volledige zienswijze van BoerenNatuur, inclusief bijlage, is hier te lezen.

De samenvatting van het concept Nationaal Strategisch Plan is hier te vinden. In totaal zijn er 125 zienswijzen ingediend volgens ToekomstGLB.

2 februari 2022
Deel dit bericht
Geplaatst in: