Home / Actueel / Uncategorized / Wisseling van de wacht op bureau van vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Wisseling van de wacht op bureau van vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Op 1 oktober heeft Wout van Vulpen na een inwerkperiode het stokje van Algemeen Secretaris/directeur van NFW overgedragen aan Gerrie Visser. Hun beider wens en ambitie voor de vereniging hebben zij toen met een film gedeeld. En die boodschap is nog steeds actueel.  Wilt u weten wat dat was : bekijk hier de film

Op de jubileumdag van NFW, vanwege het 20-jarig bestaan van de vereniging die we op 30 september vierden, is met een symposium en feestavond voor de leden aan die wisseling van de wacht uitgebreid aandacht besteed. Vervolgens heeft Wout nog een aantal maanden meegewerkt aan o.a. het nieuwe ANLb en het Aanvalsplan Grutto. Nu is het moment gekomen dat Wout afscheid neemt van NFW. “Als schouwer, bestuurslid en de laatste 3 jaar verbonden aan het bureau van NFW heb ik de ontwikkelingen naar het huidige collectieve stelsel van dichtbij mogen meemaken. Mijn ervaring daarbij is geweest dat boeren een groot draagvlak vertonen om maatregelen uit te voeren in het kader van natuurbeheer en creatief zijn in het inpassen hiervan in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Boeren willen wel!

De beperkingen die de collectieven ervaren bij de uitvoering van hun rol liggen vooral op het terrein van administratieve druk, budgetmogelijkheden én de ruimte en het vertrouwen krijgen om in het model van zelfsturing te mogen opereren. Daar liggen nog grote kansen, maar ook opdrachten voor de toekomst. In de afgelopen jaren heb ik ook binnen het netwerk van Boerennatuur met veel mensen mogen samenwerken en die ontmoetingen waren altijd zeer waardevol én plezierig.

Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik een ieder hiervoor te bedanken en ik wens ieder het allerbeste voor de toekomst toe”   

9 januari 2023
Deel dit bericht