Home / Actueel / Uncategorized / Webinar 7 juli 2020: praktijkervaringen en dilemma’s voor het nieuwe GLB

Webinar 7 juli 2020: praktijkervaringen en dilemma’s voor het nieuwe GLB

Het koepelproject van de GLB-pilots organiseert een webinar voor het informeren van en discussiëren met beleidsmakers van het Nationaal Strategisch Plan en andere geïnteresseerden. Hieronder vind je het programma. Schrijf je in voor deelname via: https://toekomstglb.nl/webinar-vergroening/

De grote vraag voor het nieuwe GLB vanaf 2023 is: hoe kan een vitale landbouw bijdragen aan verbetering van klimaat, bodem, water, landschap en biodiversiteit? Het gesprek daarover willen we voeden met praktijkervaringen vanuit zeven GLB-pilots. In verschillende regio’s en sectoren doen de pilots ervaring op met een doelgerichte invulling van het GLB die aansluit bij de mogelijkheden en ambities op het boerenerf.

Dilemma’s

Daarbij komen de nodige dilemma’s bovendrijven waarover we in dit webinar willen doorpraten. Dilemma’s die relevant zijn voor het Nationaal Strategisch Plan waaraan momenteel wordt geschreven en waarin de Nederlandse invulling van het GLB wordt uitgewerkt. Hoe komen we tot een plan dat goed werkt voor boeren én een effectieve vergroening oplevert?

Programma en thema’s

In het eerste deel van het webinar wordt de stand van zaken van de pilots toegelicht en geven de pilots zicht op een aantal dilemma’s.  In het tweede deel van het webinar gaan we in digitale discussiegroepen dieper in op de dilemma’s aan de hand van vier thema’s. U bent van harte uitgenodigd om te luisteren en deel te nemen. Als u wilt aansluiten, kunt u onderstaand formulier invullen, dan sturen we u een link naar het webinar (in MS-Teams).

In het webinar en de discussiegroepen zoomen we in op de volgende thema’s:

  • Nationaal of regionaal keuzemenu
  • Een stimulerend puntensysteem
  • Samenhang tussen conditionaliteit, ecoregeling en ANLb
  • Het belang van kennis

Het webinar start om 13.00 uur. Om 14.15 splitsen we op in twee discussiegroepen, die elk twee thema’s gaan bespreken. We sluiten af om 15:45.

De digitale bijeenkomst is een initiatief van het Koepelproject van de GLB-pilots (gevormd door LTO Nederland en BoerenNatuur), in samenwerking met het programmateam van het Nationaal Strategisch Plan.

Voor meer informatie: Lisa Deijl (BoerenNatuur, ldeijl@boerennatuur.nl)

22 juni 2020
Deel dit bericht