Home / Actueel / Uncategorized / Water, Land en Dijken: Een terugblik op het weidevogelseizoen 2020, gelukkig zijn er lichtpuntjes

Water, Land en Dijken: Een terugblik op het weidevogelseizoen 2020, gelukkig zijn er lichtpuntjes

Het voorjaar van 2020 gaat niet de boeken in als heel succesvol weidevogelseizoen. Mede door de droogte was het voor de weidevogels moeilijk om hun jongen groot te brengen. Ook hadden de broedvogels veel last van predatoren. Dat deze twee factoren samen kwamen in het voorjaar van 2020 werd als frustrerend ervaren door zowel de agrarische leden als de vrijwilligers van onze agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken.

Toch genoeg voedsel voor pullen

Zijn er dan helemaal geen lichtpuntjes? Gelukkig wel. Zo zijn veel agrariërs tijdens de droogte de weidevogel te hulp geschoten door hun greppels vol te laten lopen met water. Ook werden er meer plas-drassen gecreëerd en die werden vervolgens langer nat gehouden. Bij deze greppels en plasdrassen hadden de pullen van de weidevogels door deze nattere omstandigheden toch genoeg voedsel om op te groeien.

Voorkomen van predatie

Maar de predatoren, zoals vossen, kraaien, hermelijntjes en andere marters, te slim af zijn is nog wel een hele opgave. Zelfs de vossenrasters houden de slimme vos niet altijd tegen. Preventief beleid zou de weidevogel enorm helpen maar daar zijn meer partijen voor nodig. Water, Land & Dijken gaat komend jaar samen met Landschap Noord-Holland aan de slag met de uitwerking van een voorstel voor predatiebeheersing in weidevogelgebieden. Daarnaast heeft de agrarische natuurvereniging onlangs financiering ontvangen vanuit een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling voor de optimalisatie van weidevogelbiotoop. Hiermee komt onder andere geld beschikbaar voor het vernatten van meer percelen, het kappen van bosjes en het kruidenrijker maken van percelen.

Gouden Grutto Pul trofee 2020

De vrijwilligers helpen de boeren bij de bescherming van de weidevogels. Wekelijks trekken zij de polders in om weidevogelnesten op te sporen en te markeren. Goede samenwerking tussen boer en vrijwilligers is hierbij heel belangrijk. Wanneer de communicatie tussen beide partijen goed verloopt kunnen nesten en weidevogelpullen worden gespaard tijdens de agrarische werkzaamheden in het land.

De vrijwilligersraad van Water Land & Dijken zet elk jaar één van de deelnemende agrariërs in het zonnetje. Dat is de boer, die zich dat jaar heeft onderscheiden in duurzaam natuurbeheer op zijn bedrijf en dat in goede samenwerking met de vrijwilligers doet. Dat betekent meestal dat hij zich buitengewoon heeft ingespannen voor de weidevogels en voor andere natuurwaarden op het bedrijf.

Twee enthousiaste boeren

Dit jaar waren er twee genomineerde bedrijven. Arie Zijp uit Assendelft en Dennis Smit uit Ursem zijn voorgedragen door hun weidevogelvrijwilligers, en vervolgens door de jury genomineerd.

Arie Zijp is een jonge enthousiaste boer, die een kudde blaarkoppen en veel weidevogels op zijn land uitstekend weet te combineren. Het kruidenrijk grasland en het uitgesteld maaien biedt veel kuikens de mogelijkheid om volwassen te worden. De vrijwilligers zijn bijzonder enthousiast over de samenwerking met Zijp. Ze prijzen zijn betrokkenheid. 

Dennis Smit combineert een gangbaar melkveebedrijf met hoge natuurwaarden. Behalve zijn weidevogels heeft hij ook de zorg voor een kolonie huiszwaluwen aan de stal, en vele boerenzwaluwen in de stal. Samen met de vrijwilligers experimenteert hij graag met het weidevogelbeheer. Zo hebben zij o.a. broedplanken voor scholeksters in de sloten geplaatst. Kruidenrijk grasland, ruige mest en laat maaien zorgen ervoor dat veel van de kuikens vliegvlug worden.

Dennis Smit mocht daarom dit jaar de Gouden Grutto Pul trofee in ontvangst nemen. Op de website van Water, Land & Dijken is een hele pagina ingericht met informatie over het afgelopen weidevogelseizoen, filmpjes van de veldcoördinatoren over de weidevogelresultaten in de diverse  gebieden. Ook is er een filmpje te zien waarin de twee voor de Gouden Grutto Pul genomineerde bedrijven zich voorstellen aan u. Door de corona maatregelen kan de jaarlijkse Slotavond weidevogelseizoen 2020 niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

6 november 2020
Deel dit bericht