Home / Actueel / Uncategorized / Voortgangsrapportage POP over ANLb aangeboden aan de EU

Voortgangsrapportage POP over ANLb aangeboden aan de EU

Halverwege de POP periode moeten de lidstaten een voortgangsrapportage maken voor alle maatregelen die ze uitvoeren. De WUR heeft de afgelopen maanden de ANLb voortgangsrapportage gemaakt. Op vrijdag 21 juni heeft het Comité van Toezicht POP deze voortgangsrapportage goedgekeurd en deze wordt nu aangeboden aan de EU. Uitkomsten van de rapportage komen overeen met wat BoerenNatuur ziet en hoort in het veld en van de collectieven.

De voortgangsrapportage ANLb is geen evaluatie maar doet verslag van de acties die sinds de invoering in 2016 zijn genomen door alle betrokken partijen om het ANLb soepeler te laten verlopen. Een belangrijke punt uit de rapportage is dat nu al blijkt dat het vrijwillige karakter van ANLb helpt om zwaardere pakketten af te sluiten met de boeren. Dit omdat de boeren zelf verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de doelen. Ook blijkt uit de voortgangsrapportage dat het aannemelijk is dat de collectieve aanpak bij gaat dragen aan een beter ecologisch resultaat. Na drie jaar kan je nog geen harde uitspraken over ecologische effectiviteit doen, daar heb je minstens een reeks van acht jaar voor nodig.

De rapportage geeft een compleet beeld van de vele verbeteringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, zowel door de collectieven als door alle betrokken partijen. Maar we zijn er nog niet: het EU sanctiebeleid is nog steeds gericht op het individuele systeem (3% – 2 ha regel), de randvoorwaardenkorting die collectieven moeten doorvoeren; de dubbele controle door NVWA en het gecertificeerde collectief zijn belangrijke ergernissen die in een volgende ronde wat ons betreft echt anders moeten.

Verder blijft dat het areaal onder ANLb beperkt is (ongeveer 5%) en dat we alleen met het ANLb de weide- en akkervogel en andere boerenlandsoorten niet gaan redden. Er is meer nodig! Zowel in Natura2000 gebieden als ook in het agrarisch gebied. Onze inzet is dat er in de volgende periode meer budget voor ANLb komt, want de urgentie is en blijft hoog om te investeren in onze biodiversiteit. Wat vooral ook beter moet is de samenhang tussen de ecoregelingen en de ANLb maatregelen zodat deze elkaar versterken.

Er gaat dus veel goed met het ANLb en er moeten dingen beter. De komende periode gaan provincies en LNV een grondige evaluatie van het ANLb uitvoeren met daarin ook aandacht voor de ecologische effectiviteit. BoerenNatuur is nauw betrokken bij het opstellen van het evaluatiekader. Inzet is dat het een lerende evaluatie wordt met als doel een nog effectiver en efficienter ANLb dat optimaal bijdraagt aan onze boerennatuur.

Het hele voortgangsrapportage is hier te lezen. Vragen of meer informatie bij Willemien Geertsema – wgeertsema@boerennatuur.nl23 juli 2019
Deel dit bericht
Geplaatst in:
Click to access the login or register cheese